• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  VPPD ZS 2021/2022

  Vzdělávací program pedagogických dovedností (VPPD) pro doktorandy a začínající akademické pracovníky je zaměřen na kultivaci pedagogických dovedností a vzdělávání se v oblasti vysokoškolské didaktiky a příbuzných disciplín. Těžištěm programu je cyklus šesti online bloků doplněný řízeným samostudiem s využitím e-learningu. Program se koná DISTANČNĚ ve středu vždy od 14.00 do 17.00 hod. Určen je pro doktorandy a začínající akademické pracovníky Univerzity Karlovy. Účast v programu je zdarma.


  Program VPPD ZS 2021/2022:


  • I. BLOK: 20. 10. 2021

  Úvod

  Co můžeme v programu očekávat?

  Zahájení, cíle programu. Představení lektorů a účastníků, nastavení způsobu práce a komunikace.

  Priority pedagogické práce vyučujících na VŠ

  Co je důležité v mé práci vyučujícího na vysoké škole?

  Osobní reflexe pojetí kvalitní výuky. Výzkumy kvality vyučování na vysoké škole, kategorizace pojetí vyučování a rolí vysokoškolského učitele. Měření kvality výuky na VŠ, oblasti, indikátory a příklady dobré praxe.


  • II. BLOK: 27. 10. 2021

  Efektivní vyučování na vysoké škole

  Umění vysvětlovat a umění ukazovat.

  Principy učení, pozornost a paměť. Didaktické prostředky srozumitelného vysvětlování. Učení z praxe, reflexe praktické zkušenosti.

  Zajišťování prostředí pro učení

  Jak zajišťovat bezpečné prostředí a proč je to důležité.

  Psychické bezpečí a sociální vztahy ve vysokoškolské výuce. Analýza respektující komunikace, příklady a výzkumná zjištění.


  • III. BLOK: 3. 11. 2021

  Motivace

  Co motivuje studující, aby se učili a jak to můžeme podpořit.

  Třídění motivů, sebedeterminační teorie. Postojové a didaktické možnosti podpory motivace studujících.

  Aktivní učení

  Proč a jak podporovat zapojení všech studujících do výuky?

  Odborné argumenty pro aktivní učení. Typy interakce ve výuce a způsoby aktivizace studujících, vedení efektivní diskuse. Zpětná vazba a klíčová role otázek, formativní hodnocení na vysoké škole.


  • IV. BLOK: 10. 11. 2021

  Vyšší myšlenkové operace a hloubkové učení

  Jak podporovat přemýšlení a spojování znalostí pro praxi?

  Kognitivní náročnost výuky a Bloomova taxonomie. Výzkumně ověřené indikátory a příklady činností vyučujících, které podporují hloubkové učení. Sokratovské otázky. Soulad mezi cíli kurzu, průběhem výuky a hodnocením výsledků učení studujících.

  E-learning jako podpora aktivizace studujících

  Jak využít online nástroje pro lepší výuku?

  LMS Moodle a další nástroje pro online podporu výuky, pedagogické využití a praktické ukázky.


  • V. BLOK: 24. 11. 2021

  Hlas a komunikační dovednosti

  Jak při vyučování neztratit hlas?

  Verbální a neverbální komunikace, práce s hlasem, základy hlasové hygieny.

  Porozumění náročným výukovým situacím

  Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studenty?

  Bezpečná forma skupinového reflektivního rozhovoru ve struktuře balintovské skupiny.


  • VI. BLOK: 1. 12. 2021

  • Závěrečné shrnutí, reflexe a evaluace programu

  Co jsme se dozvěděli a jak to dále využít?

  Shrnutí klíčových znalostí a dovedností, plánovaný dopad do vyučovací praxe účastníků. Reflexe a evaluace vzdělávacího programu z pohledu účastníků, generování nových námětů k rozvoji programu, závěrečné kolokvium, vytvoření absolventského networkingu pro další sdílení zkušeností.  Čas: středa vždy od 14:00 do 17:00 hod.

  Místo: ZOOM (odkaz bude zaslán zaregistrovaným účastníkům)

  Lektorky: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.; Mgr. Radka High, Ph.D.; Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.


  Registrace do programu byla ukončena.


  V případě zájmu o účast v programu lze vyjádřit zájem zde. Případně se obraťte na  Poslední změna: 22. říjen 2021 15:25 
  Sdílet na: