• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Zahájení a průběh zkoušení


  • Zkoušející ověří, jestli jsou připojení všichni účastníci zkoušky a vyzve studenty, aby si zapnuli mikrofon a videokameru.

  • Zkoušející upozorní na základní pravidla komunikace, např. “Když někdo nemluví, vypne si mikrofon.”

  • Zkoušející také na začátku zkoušky studenta upozorní na pravidla a podmínky v případě přerušení spojení, které mohou být nastaveny pravidly fakulty.


  Učitel zkouší studenty:


  • učitel ústně klade otázky, na které ústně odpovídá „vyvolaný“ student;

  • učitel může vyzvat jiné studenty k reakci na danou odpověď, a to buď pomocí chatu, nebo ústně;

  • také může probíhat otevřená diskuse (moderovaná učitelem), kde na sebe účastníci volně (po přihlášení a dostání slova) navazují;

  • další variantou zkoušení může být:

   a) individuální prezentace – jeden student prezentuje výsledky své práce;

   b) skupinová prezentace – všichni studenti postupně prezentují výsledky své práce.

  • Výsledek zkoušky zapíše zkoušející studentům do SISu.  Poslední změna: 21. květen 2020 14:50 
  Sdílet na: