• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Příprava na zkoušení

  V rámci distančního průběhu zkoušek je nutné klást zvýšený důraz na komunikaci se studentem, a to nejen z hlediska dostatečného předstihu při vypsání termínů, ale také z hlediska způsobu technického zabezpečení zkoušky. Doporučujeme zkoušet za přítomnosti minimálně dvou studentů (případně učitelů) jako u prezenční zkoušky, aby nedocházelo k tomu, že student je se zkoušejícím ve virtuální místnosti sám. Garant předmětu může také upravit podmínky zkoušky, včetně času na přípravu, dle charakteru samotné zkoušky.


  Před zahájením zkoušky je vhodné provést následující kroky:


  1) stanovit termín a způsob konání zkoušky a včasně informovat studenty;

  2) zkontrolovat technické podmínky před zahájením zkoušky.


  Termín a způsob konání zkoušky


  Student se přihlásí na zkoušku v SIS na základě vypsaných termínů zkoušejícím. Je důležité, aby se student přihlašoval na daný termín již s vědomím, že je zkouška distanční a v jakém nástroji bude probíhat. Student musí být také informován, co bude ke zkoušce potřebovat (technické vybavení, internetové připojení apod.).


  Vyučující ve vybraném nástroji vytvoří online schůzku. Při výběru nástroje je nutné dbát také na kapacity a možnosti nástroje, tj. například provést včasné zajištění rezervace tzv. místnosti v Adobe Connect. Při plánování termínu je také důležité zvážit dostatečné pauzy mezi jednotlivými zkouškami (nutnost počítat s komplikacemi při přihlášení, doladění nastavení ideálního přenosu, pomalost přenosu apod.).


  Vyučující zašle přihlašovací link studentovi e-mailem na adresu studenta uvedenou v SISu a sdělí mu také nezbytné informace o způsobu průběhu konání zkoušky (případně přiloží návod k instalaci daného nástroje). Je možné také stanovit termín pro testovací hovor ve vybraném nástroji.


  Před zkouškou je doporučeno získat telefonický kontakt na studenta. Toto opatření je vhodné jako nouzové spojení v případě technických obtíží při zkoušce.  Poslední změna: 21. květen 2020 14:37 
  Sdílet na: