• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Kombinovaná státní zkouška

  Kombinovaná státní zkouška


  Na základě mimořádného opatření MZ ze dne 15. 4. 2020 a dalšího usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné uskutečnit státní zkoušku, při které:


  1) část komise a student jsou přítomní prezenčně a ostatní účastníci zkoušky (komise nebo veřejnost) jsou připojení distančně;

  2) nebo část členů komise je přítomna prezenčně a student a ostatní účastníci zkoušky (komise nebo veřejnost) jsou připojení distančně.


  Při této formě je důležité zachovat maximální počet 15 osob přítomných prezenčně.

  Také je nutné dodržet podrobné pokyny a organizační opatření MZ.

  Dále se zkouška řídí pravidly dle vybrané možností státní zkoušky:

  1) se zachováním zásady veřejnosti (bez nahrávaní);

  2) průběh státní zkoušky je nahráván (bez veřejnosti).  Ve všech případech distančního zkoušení státních zkoušek je potřebné zajistit transparentnost a férovost procesu a snažit se o předcházení podvodům. Zvolené náhradní metody hodnocení v jednotlivých předmětech by měly vyžadovat srovnatelnou studijní zátěž jako metody původní. Distanční zkoušky jsou plnohodnotné, i když ne stejné jako zkoušky prezenční. Transformací z prezenčního na distanční zkoušení by se zátěž studujících neměla ani neúměrně snížit, ani významně zvýšit. Státní zkouška má prokázat především odborné znalosti a orientaci ve zkoušené problematice. Je proto důležité snažit se o zamezení možnosti podvádění, ale také klást důvěru ve studenty.  Poslední změna: 11. květen 2020 12:59 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: