• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Průběh státní zkoušky je nahráván

  Průběh státní zkoušky je nahráván


  Průběh státní zkoušky bude nahráván (resp. bude pořizován zvukový nebo zvukový a obrazový záznam) a následně bude záznam uchováván po dobu 5 let, přičemž záznam může být poskytnut pouze orgánům veřejné moci na jejich žádost. Tuto žádost o nahlédnutí je třeba uchovávat společně se záznamem.

  V případě nahrávání státní zkoušky není nutné zajištění účasti veřejnosti.

  Při nahrávání státní zkoušky je povinnost nahrát všechny části zkoušky, tj. teoretickou i praktickou část.

  V případě nahrávání je nezbytné zajistit uložení nahrávky v systému spisové služby (ESSS UK) po dobu 5 let a následně ji zničit v rámci skartačního řízení. Více informací k této problematice poskytneme ve speciální metodice pro tyto případy.

  Technické parametry nahrávání jsou přílohou tohoto dokumentu.  Poslední změna: 21. duben 2020 12:20 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: