• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Státní zkouška se zachováním zásady veřejnosti

  Státní zkouška se zachováním zásady veřejnosti


  K zajištění účasti veřejnosti na státní zkoušce je nutné uvést předem vytvořený odkaz na videokonferenci (url) na fakultních stránkách, typicky na místě, kde jsou obvykle umístěny termíny státních zkoušek. Struktura url a možnost následného přístupu do online schůzky se liší dle vybraného nástroje.

  Administrátor státní zkoušky má právo schválit dalšího účastníka. V případě, že se do schůzky přihlásí další účastník v průběhu zkoušení, nemusí administrátor tohoto účastníka přijmout, resp. může ho z videokonference odstranit (obdobně jako po zahájení prezenční státní zkoušky je možné vcházet do místnosti pouze ve výjimečných případech).

  Při zachování zásady veřejnosti se státní zkouška nenahrává.

  Dále je nutné sledovat, zda přítomný host nespustil, záměrně nebo omylem, nahrávání průběhu zkoušky (týká se MS Teams). Nicméně je riziko, že nahrávání bude provedeno jiným způsobem, mimo vlastní užitý systém.

  V případě zvolení tohoto způsobu je nezbytné zohlednit GDPR a část prokazování totožnosti (viz zahájení zkoušení) musí proběhnout výhradně mezi komisí a zkoušeným bez účasti veřejnosti!  Poslední změna: 21. duben 2020 12:18 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: