• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Jak rozvíjet motivaci studujících?

  Na workshopu budeme společně hledat odpovědi na klíčovou otázku: Co motivuje studující, aby se učili? Tuto otázku si zkusíme zodpovědět za pomocí různých teorií motivace a reflexí svých zkušeností. Co se dozvíte? Jak pracovat s vnější motivací (a že není špatně ji podporovat), jak rozvíjet vnitřní motivaci a jak pomoci studujícím, aby věřili ve své schopnosti.


  Po absolvování workshopu účastníci:

  • objasní motivační spektrum a jeho potenciál pro práci učitele s vnější motivací.

  • uvedou tři konkrétní příklady, jak ve své vyučovací hodině podpořit vnitřní motivaci studujících.

  • popíšou 3 možnosti, jak ve výuce rozvíjet poznávací motivaci.


  Kurz bude částečně veden formou převrácené třídy – před prezenčním setkáním je povinností účastníka přečíst si populárně naučný (14 stránek dlouhý) text týkající se motivace, vyplnit krátký úkol (zodpovědět pár otázek týkající se textu) a odevzdat tento úkol nejpozději den před prezenčním setkáním. Text a úkol obdržíte e-mailem přibližně týden před konáním workshopu.V první části workshopu se budeme zabývat tímto úkolem a otázkami z něho vzniklých. Druhou část semináře věnujeme možnostem rozvoje poznávací motivace.


  Kompetence rozvíjené v programu:

  Kurz rozvíjí kompetence spadající do pilíře 1 (Plánování a příprava výuky), pilíře 2 (Vedení výuky) a do pilíře 6 (Podpora výuky prostřednictvím digitálních technologií) Rámce pro efektivní výuku na UK. Především se soustředí na následující kompetence:

  • (Pilíř 1) Bod 3. Vyučující volí výukové strategie, které přispívají k dosažení očekávaných výsledků učení, a přizpůsobuje je potřebám studujících.

  • (Pilíř 2) Bod 1. Vyučující motivuje studující, aby si osvojili znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou pro daný předmět stanoveny.

  • (Pilíř 2) Bod 3. Vyučující používá různé strategie, které podporují aktivní učení.

  • (Pilíř 6) Bod 4. Vyučující efektivně vyučuje distančním způsobem.


  Lektorka:

  Mgr. Radka High, Ph.D.

  Zabývá se pedagogickou a školní psychologií, zejména otázkami motivace k učení, vzděláváním nadaných žáků a dále problematikou časové perspektivy. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře psychologie PedF UK a na katedře učitelství Vysoké školy chemicko-technologické. Vede kurzy komunikačních dovedností pro doktorandy a vysokoškolské učitele, ale též pro pracovníky v podnikové sféře.


  Kdy: 24.04.2024 (středa), 09:00-12:30


  Kde: Rektorát UK, Zelená posluchárna (místnost 141), Celetná 20, Praha 1


  Registrace


  Účast v programu je zdarma.


  Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat na adrese:  Poslední změna: 1. březen 2024 08:55 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: