• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Jak pracovat s videozáznamy výuky a zpětnou vazbou od studujících?

  Anotace: Interaktivní online workshop seznamuje účastníky s možnostmi využití videozáznamů výuky a zpětné vazby od studujících pro zdokonalování vlastních pedagogických schopností. Vychází přitom z předpokladu, že i. efektivní sebezdokonalování vyžaduje nejen opakovanou činnost, ale i systematickou (sebe-) reflexi; a ii. videozáznamy výuky a zpětná vazba od studujících mohou výrazně pomoci při vyhodnocování dosavadních postupů i při navazujícím rozvoji zvolených dovedností. V rámci workshopu si účastníci v praxi vyzkouší možnosti práce s videozáznamy výuky jiných pedagogů (jaké interpretační rámce účastníci workshopu používají při sledování videozáznamu, jaké další interpretační rámce používat mohou či mají, jak můžeme či máme hodnotit působení vyučujícího...) a seznámí se s možnostmi práce s videozáznamy vlastní výuky (videozáznamy modelových cvičení, videozáznamy reálné výuky a rozvoj pedagogických dovedností, kooperace s dalšími pedagogy při práci s videozáznamy...). V části věnované zpětné vazbě se účastníci seznámí s konkrétními postupy pro efektivní získávání zpětné vazby od studujících (dotazníky sledující kritéria významná pro úspěšné vyučování, zpětnovazební skupinová setkání...).


  Zájemci z řad účastníků workshopu si budou moci vyzkoušet tematizované postupy v dalším průběhu semestru a po jeho konci reflektovat své zkušenosti na společném setkání.


  Během workshopu se pokusíme odpovědět na následující otázky:

  • Proč při vyhodnocování vlastního pedagogického působení nespoléhat jen na sebereflexi a čím ji můžeme doplnit?

  • Proč a jak máme pracovat s videozáznamy výuky jiných pedagogů a s videozáznamy vlastní výuky?

  • Proč a jak máme pracovat se zpětnou vazbou od studujících?


  Lektor: Mgr. Matěj Král, Ph.D.

  V současnosti působí jako oborový didaktik na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a na Katedře učitelství HTF UK. Má dlouhodobé a pestré zkušenosti s výukou na střední a vysoké škole. Práci s videozáznamy výuky a se zpětnou vazbou od studujících systematicky využívá při zdokonalování vlastních pedagogických schopností a při vzdělávání budoucích pedagogů. V letech 2016-2018 působil jako koordinátor vyhodnocování kvality výuky na North Carolina State University European Center in Prague.  Program již proběhl.


  V případě zájmu o účast je možné se přihlásit jako zájemce: zde

  O vypsání případného termínu programu, budete následně informováni.


  Účast na programu je zdarma.


  Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat na adrese
  Poslední změna: 22. leden 2024 11:23 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: