• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Program ZS 2020/2021

  Vzdělávací program pedagogických dovedností se koná každou středu od 16.00 do 19.00 hod. zpravidla v Zelené posluchárně, Celetná 20 nebo v prostorách Karolina.

  V případě nepříznivé epidemiologické situace bude Vzdělávací program pedagogických dovedností konán distanční formou


  Úvodní setkání: Jsem tady správně?

  Představení koncepce kurzu a lektorského týmu, úvod do vysokoškolské pedagogiky jako vědní disciplíny, nástin současného postavení vysokých škol, měnící se požadavky na vysokoškolské učitele.


  Termín: 14. 10. 2020

  Místnost: Zelená posluchárna


  Jaký vliv má typ osobnosti vyučujících na zvládání učitelské profese?

  Silné a slabé stránky vysokoškolských vyučujících, jaký typ studenti přijímají, autodiagnostika osobnostního typu, na co všechno má osobnostní typ vliv.


  Termín: 21. 10. 2020

  Místnost: Zelená posluchárna


  Jak komunikovat se studenty?

  Studenti vysoké školy, jejich vzdělávací potřeby a specifika jejich motivace, práce s nadanými a s problematickými studenty.


  Termín: 4. 11. 2020

  Místnost: Zelená posluchárna


  Jak studenty něco naučit?

  Cíle a modely výuky, moderní typy vyučování, způsoby aktivizace studentů, utváření příznivých podmínek pro učení, hodnocení výsledků učení studentů.


  Termín: 11. 11. 2020

  Místnost: Velká zasedací síň RUK


  Jak se připravovat na výuku a dobře ji vést? K čemu lze využít e-learning?

  Formy výuky na vysoké škole, dobré vedení přednášky, semináře či cvičení, interakce v hodině, plánování výuky, příprava studijních materiálů, návaznost přednáška - cvičení, komunikace vyučujících. LMS Moodle: online podpora výuky, pedagogické využití Moodle, praktické ukázky.


  Termín: 18. 11. 2020

  Místnost: Zelená posluchárna


  Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studenty?

  Bezpečná forma skupinového reflektivního rozhovoru ve struktuře balintovské skupiny.


  Jak při přednášce neztratit hlas?

  Komunikační dovednosti, verbální a neverbální komunikace, práce s hlasem, základy hlasové hygieny.


  Termín: 2. 12. 2020

  Místnost: Velká zasedací síň a Malá zasedací síň


  Závěrečné setkání: Co bude dál?

  Reflexe a evaluace vzdělávacího programu z pohledu účastníků, generování nových námětů k rozvoji programu, závěrečné kolokvium, vytvoření absolventského networkingu pro další sdílení zkušeností.


  Termín: 9. 12. 2020

  Místnost: Velká zasedací síň


  Poslední změna: 9. září 2020 10:27 
  Sdílet na: