• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Program ZS 2018/2019


  Výuka probíhá v prostorách Karolina a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vždy ve středu od 16.00 do 19.00 hod. (místnost je uvedena u příslušného data).


  Úvodní setkání: Jsem tady správně?


  Představení koncepce kurzu a lektorského týmu, úvod do vysokoškolské pedagogiky jako vědní disciplíny, nástin současného postavení vysokých škol, měnící se požadavky na vysokoškolské učitele.


  Jaký vliv má typ osobnosti vyučujících na zvládání učitelské profese?


  Silné a slabé stránky vysokoškolských vyučujících, jaký typ studenti přijímají, autodiagnostika osobnostního typu, na co všechno má osobnostní typ vliv.


  Jak komunikovat se studenty?


  Studenti vysoké školy, jejich vzdělávací potřeby a specifika jejich motivace, práce s nadanými a s problematickými studenty.


  Jak studenty něco naučit?


  Cíle a modely výuky, moderní typy vyučování, způsoby aktivizace studentů, utváření příznivých podmínek pro učení, hodnocení výsledků učení studentů.


  Jak se připravovat na výuku a dobře ji vést? K čemu lze využít e-learning?


  Formy výuky na vysoké škole, dobré vedení přednášky, semináře či cvičení, interakce v hodině, plánování výuky, příprava studijních materiálů, návaznost přednáška - cvičení, komunikace vyučujících. LMS Moodle: online podpora výuky, pedagogické využití Moodle, praktické ukázky.


  Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studenty?


  Bezpečná forma skupinového reflektivního rozhovoru ve struktuře balintovské skupiny.


  Jak při přednášce neztratit hlas?


  Komunikační dovednosti, verbální a neverbální komunikace, práce s hlasem, základy hlasové hygieny.


  Závěrečné setkání: Co bude dál?


  Reflexe a evaluace vzdělávacího programu z pohledu účastníků, generování nových námětů k rozvoji programu, závěrečné kolokvium, vytvoření absolventského networkingu pro další sdílení zkušeností.

  Poslední změna: 11. duben 2019 15:28 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám