• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Program ZS 2019/2020


  Výuka probíhá v prostorách Karolina a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vždy od 16.00 do 19.00 hod. (místnost je uvedena u příslušného data).


  Harmonogram:


  1. setkání: ST 9. 10. RUK (Velká zasedací síň)

  2. setkání: ÚT 22. 10. PedF (Velký sál)

  3. setkání: ST 30. 10. RUK (Velká zasedací síň)

  4. setkání: ÚT 5. 11. PedF (Velký sál)

  5. setkání: ST 20. 11. RUK (Malá aula)

  6. setkání: ÚT 26. 11. PedF (Velký + Malý sál)

  7. setkání: ST 4. 12. RUK (Velká zasedací síň)


  1. téma

  Úvodní setkání: Jsem tady správně?

  Představení koncepce kurzu a lektorského týmu, úvod do vysokoškolské pedagogiky jako vědní disciplíny, nástin současného postavení vysokých škol, měnící se požadavky na vysokoškolské učitele.


  Datum: 9. 10. 2019, čas: 16.00 hod., místnost: Velká zasedací síň, Rektorát UK


  2. téma

  Jaký vliv má typ osobnosti vyučujících na zvládání učitelské profese?

  Silné a slabé stránky vysokoškolských vyučujících, jaký typ studenti přijímají, autodiagnostika osobnostního typu, na co všechno má osobnostní typ vliv.


  Datum: 22. 10. 2019, čas: 16.00 hod., místnost: Velký sál, Pedagogická fakulta UK


  3. téma

  Jak komunikovat se studenty?

  Studenti vysoké školy, jejich vzdělávací potřeby a specifika jejich motivace, práce s nadanými a s problematickými studenty.


  Datum: 30. 10. 2019, čas: 16.00 hod., místnost: Velká zasedací síň, Rektorát UK


  4. téma

  Jak studenty něco naučit?

  Cíle a modely výuky, moderní typy vyučování, způsoby aktivizace studentů, utváření příznivých podmínek pro učení, hodnocení výsledků učení studentů.


  Datum: 5. 11. 2019, čas: 16.00 hod., místnost: Velký sál, Pedagogická fakulta UK


  5. téma

  Jak se připravovat na výuku a dobře ji vést? K čemu lze využít e-learning?

  Formy výuky na vysoké škole, dobré vedení přednášky, semináře či cvičení, interakce v hodině, plánování výuky, příprava studijních materiálů, návaznost přednáška - cvičení, komunikace vyučujících. LMS Moodle: online podpora výuky, pedagogické využití Moodle, praktické ukázky.


  Datum: 20. 11. 2019, čas: 16.00 hod., místnost: Malá aula, Rektorát UK


  6. téma

  Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studenty?

  Bezpečná forma skupinového reflektivního rozhovoru ve struktuře balintovské skupiny.


  Jak při přednášce neztratit hlas?

  Komunikační dovednosti, verbální a neverbální komunikace, práce s hlasem, základy hlasové hygieny.


  Datum: 26. 11. 2019, čas: 16.00 hod., místnost: Velký a Malý sál, Pedagogická fakulta UK


  7. téma

  Závěrečné setkání: Co bude dál?

  Reflexe a evaluace vzdělávacího programu z pohledu účastníků, generování nových námětů k rozvoji programu, závěrečné kolokvium, vytvoření absolventského networkingu pro další sdílení zkušeností.


  Datum: 4. 12. 2019, čas: 16.00 hod., místnost: Velká zasedací síň, Rektorát UK

  Poslední změna: 11. září 2019 15:19 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám