• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Lektoři a spolupracovníci


  Lektoři základního cyklu:


  Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (1964)

  Zabývá se obecnou didaktikou, andragogikou a profesním rozvojem pedagogických pracovníků. Vystudovala Fakultu chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Působí jako odborná asistentka na obou zmíněných školách, výukově i výzkumně se věnuje kromě obecné didaktiky též mentoringu začínajících učitelů. Vede kurzy didaktických dovedností pro doktorandy a vysokoškolské učitele.


  Mgr. Radka High, Ph.D. (1986)

  Zabývá se pedagogickou a školní psychologií, zejména otázkami motivace k učení, vzděláváním nadaných žáků a dále problematikou časové perspektivy. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře psychologie PedF UK a na katedře učitelství Vysoké školy chemicko-technologické. Vede kurzy komunikačních dovedností pro doktorandy a vysokoškolské učitele, ale též pro pracovníky v podnikové sféře.


  Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. (1963)

  Zabývá se osobnostně sociálním rozvojem, výukou komunikačních dovedností a hlasovou výchovou. Vystudovala dramatické oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka, Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a Divadelní fakultu Akademie múzických umění. Působila jako učitelka hlasové výchovy na Svatojánské koleji a jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity a na katedře společenských věd FSV ČVUT. Nyní je ředitelkou ZUŠ v Chrástu u Plzně a působí jako lektorka České Orffovy společnosti.


  PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (1980)

  Zabývá se především pedagogickými aspekty zdraví a kvality života, problematikou zdravotní gramotnosti a vzděláváním pedagogických pracovníků. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Působil na střední odborné škole jako učitel a metodik prevence rizikového chování, dále v neziskové sféře jako lektor a odborný garant kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách.  V současné době pracuje na katedře pedagogiky PedF UK.  Je členem Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.


  Lektoři rozšiřujícího cyklu a odborní spolupracovníci:


  PhDr. Pavla Banýrová


  PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.


  PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.


  MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.


  RNDr. Věra Šťastná, Ph.D.


  PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.
  Poslední změna: 17. květen 2021 10:09 
  Sdílet na: