• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Lektoři a spolupracovníci


  Lektoři základního cyklu:


  Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (1964)

  Zabývá se obecnou didaktikou, andragogikou a profesním rozvojem pedagogických pracovníků. Vystudovala Fakultu chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Působí jako odborná asistentka na obou zmíněných školách, výukově i výzkumně se věnuje kromě obecné didaktiky též mentoringu začínajících učitelů. Vede kurzy didaktických dovedností pro doktorandy a vysokoškolské učitele.


  Mgr. Radka High, Ph.D. (1986)

  Zabývá se pedagogickou a školní psychologií, zejména otázkami motivace k učení, vzděláváním nadaných žáků a dále problematikou časové perspektivy. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře psychologie PedF UK a na katedře učitelství Vysoké školy chemicko-technologické. Vede kurzy komunikačních dovedností pro doktorandy a vysokoškolské učitele, ale též pro pracovníky v podnikové sféře.


  Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. (1963)

  Zabývá se osobnostně sociálním rozvojem, výukou komunikačních dovedností a hlasovou výchovou. Vystudovala dramatické oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka, Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a Divadelní fakultu Akademie múzických umění. Působila jako učitelka hlasové výchovy na Svatojánské koleji a jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity a na katedře společenských věd FSV ČVUT. Nyní je ředitelkou ZUŠ v Chrástu u Plzně a působí jako lektorka České Orffovy společnosti.


  PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (1980)

  Zabývá se především pedagogickými aspekty zdraví a kvality života, problematikou zdravotní gramotnosti a vzděláváním pedagogických pracovníků. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Působil na střední odborné škole jako učitel a metodik prevence rizikového chování, dále v neziskové sféře jako lektor a odborný garant kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách.  V současné době pracuje na katedře pedagogiky PedF UK.  Je členem Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.


  Lektoři rozšiřujícího cyklu a odborní spolupracovníci:


  PhDr. Pavla Banýrová


  MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.


  PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.


  PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.


  MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.


  prof. PhDr. Jan Sokol, CSc.


  RNDr. Věra Šťastná, Ph.D.


  PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.
  Poslední změna: 11. duben 2019 15:29 
  Sdílet na: