• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Realizační tým


  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka Univerzity Karlovy


  Mgr. et Mgr. David Hurný – člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků


  Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (PedF UK) - odborná garantka a hlavní lektorka základního cyklu, koordinátorka programu


  PhDr. Radka High, Ph.D. (PedF UK) - odborná garantka a hlavní lektorka základního cyklu


  JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (PF UK, PedF UK) - lektor základního cyklu programu


  PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (PedF UK)


  Mgr. Pavla Satrapová – vedoucí Centra celoživotního vzdělávání UK


  Mgr. Kristýna Odcházelová - Centrum celoživotního vzdělávání UK
  Poslední změna: 8. březen 2023 15:58 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: