• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Realizační tým


  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka pro studijní záležitosti, předsedkyně Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy


  prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti


  PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D., Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. – koordinátoři programu


  Mgr. Pavla Satrapová - vedoucí Centra celoživotního vzdělávání


  Mgr. Tatiana Ďuricová - Centrum celoživotního vzdělávání


  Poslední změna: 18. září 2020 09:07 
  Sdílet na: