• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Školení MS Word

  Microsoft Word – kancelářská práce


  Termíny:

  22. 02. – 23. 02. 2024, čas: 9.00–15.00 hod.


  Registrace


  18. 03. – 19. 03. 2024, čas: 9.00–15.00 hod.


  Registrace


  Forma: online

  Kapacita: 20 lidí

  Lektor: Tomáš Sobotka


  Obsah kurzu:

  Opakování základů

  • Úprava a formátování textu, formátování odstavců

  • Nahrazování speciálních znaků

  • Vytváření dokumentů na základě připravených šablon


  Práce s tabulátory

  • Implicitní tabulátory

  • Vlastní tabulátory


  Tvorba tabulky

  • Návrh tabulky

  • Úprava tabulky


  Grafika

  • Vkládání obrázků a nastavení jejich formátu

  • Vkládání tvarů a čar

  • Opravy obrázku (barva, jas, kontrast nebo ostrost)

  • Vkládání diagramů SmartArt

  • Ohraničení a stínování odstavců


  Záhlaví a zápatí

  • Význam

  • Vložení textu do záhlaví a jeho úprava

  • Číslování stránek

  • Vložení data a času, jejich aktualizace


  Pozadí stránek

  • Použití ohraničení stránky

  • Vytvoření pozadí a vodoznaku


  Konce stránek

  • Vložení a odstranění konce stránky

  • Vytvoření titulní strany


  Styly

  • Efektivní formátování pomocí stylů

  • Použití předdefinovaných

  • Změna a definice vlastních stylů


  Hromadná korespondence

  • Seznámení s možnostmi hromadné korespondence

  • Definice datového souboru (kde ho vzít, příp. jak ho vytvořit)

  • Vytvoření dopisů, obálek, štítků a adresáře


  Vkládání speciálních znaků

  • Vkládání kalendářních dat a časových údajů

  • Vkládání vlastností dokumentů

  • Rukopisné rovnice


  Automatické opravy a text

  • Používání auto oprav

  • Rychlé části dokumentu, stavební bloky  Microsoft Word – pro pokročilé


  Termíny:

  28. 03. 2024, čas: 9.00–15.00 hod.


  Registrace


  Forma: online

  Kapacita: 20 lidí

  Lektor: Tomáš Sobotka


  Obsah kurzu:


  Tvorba formulářových šablon

  • Karta vývojář

  • Formulářová pole

  • Křížové odkazy

  • Záložky


  Hromadná korespondence

  • Propojení externích dat

  • Tvorba štítků

  • Tvorba obálek


  Záznam makra

  • Ukázka záznamu makra (čištění pevných mezer, čištění nadbytečných odstavců
  Poslední změna: 12. únor 2024 14:12 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: