• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Akademie právní sebeobrany

  Pracovní právo pro neprávníky aneb modulový kurz Akademie právní sebeobrany


  Co se účastníci naučí a náplň kurzu:

  Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.


  Komu je kurz určen:

  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří chtějí lépe pochopit své právní postavení, jakož i pro představitele zaměstnavatelů - personalisty, mzdové účetní, případně vedoucí zaměstnance a pro představitele odborů.


  Modulový kurz lze absolvovat celý, případně zvolit pouze vybranou část nebo části.


  1. modul - Úvod do pracovního práva, vznik pracovního poměru (dr. Tomšej)

  2. modul - Změna a skončení pracovního poměru (dr. Tomšej)

  3. modul – Specifické otázky pracovního práva (prof. Pichrt)

  4. modul – Ochrana soukromí zaměstnance a ochrana osobních údajů (doc. Morávek)  Přednášející:


  JUDr. Jakub Tomšej. Ph.D. (garant kurzu)

  Specializuje se na pracovní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní vyučuje pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a působí jako vědecký pracovník. Praktické zkušenosti s pracovním právem získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. V nakladatelství Grada vydává každoročně publikaci „Zákoník práce v praxi“ a dále je autorem monografií „Zdraví a nemoc zaměstnance“ a „Diskriminace na pracovišti“. K jeho dalším významným publikacím patří knihy „Pracovnělékařské služby“ a „Zaměstnávání cizinců v České republice“. Pravidelně publikuje články v odborném tisku a vystupuje na konferencích, seminářích a školeních. Zastupuje Českou republiku v European network of legal experts in gender equality and non-discrimination a v několika akademických fórech. Kromě komerční právnické činnosti se pravidelně věnuje i poskytování bezplatných právních služeb.


  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

  Je profesorem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a vedoucím katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na které začal působit po absolvování studia na téže fakultě; rovněž je členem vědecké rady této fakulty.

  Je autorem či spoluautorem celé řady článků a publikací zejména z oblasti pracovního práva. Je také úspěšným řešitelem či spoluřešitelem několika grantových projektů (UNCE, GAČR, GAUK) a desítek dalších grantových aktivit (např. SVV, FRVŠ,TAČR), včetně výzkumů prováděných na základě zadání Evropské komise.

  Vedle pedagogické a vědecké činnosti se již mnoho let věnuje též vlastní advokátní praxi, ve které se zaměřuje nejen na právo pracovní, ale zejména též na problematiku práva občanského a obchodního.

  Je členem Komise pro pracovní právo a sociální věci Legislativní rady vlády ČR, předsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, a je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V letech 2018 - 2021 byl místopředsedou Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (ISLSSL), v současnosti je členem jejího výkonného výboru.


  doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  Působí jako docent a tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce. Přednáší a vede semináře z předmětů pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Jako vyučující či garant působí v několika volitelných a povinně volitelných předmětech.

  Vedle svého působení na Právnické fakultě je taktéž aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů.

  V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuálně je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Jakub Morávek je autorem či spoluautorem bezmála stovky článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních sbornících, v nichž se zaměřuje vedle práva pracovního, civilního a správního práva (zejména problematiky ochrany osobních údajů) i na prolnutí práva a jiných normativních soustav a systémů. Taktéž je autorem či spoluautorem řady odborných publikací a úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů (GAUK, GAČR, SVV, TAČR).

  Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jako předseda expertní sekce pro pracovní právo České advokátní komory.
  Poslední změna: 13. duben 2022 13:41 
  Sdílet na: