• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Úvod do pracovního práva, vznik pracovního poměru

  Co se účastníci naučí a náplň kurzu:

  Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.


  Komu je kurz určen:

  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří chtějí lépe pochopit své právní postavení, jakož i pro představitele zaměstnavatelů - personalisty, mzdové účetní, případně vedoucí zaměstnance a pro představitele odborů.


  Úvod do pracovního práva, vznik pracovního poměru

  - pojem pracovního práva a jeho prameny

  - základní vymezení pracovněprávních vztahů aneb ne každá práce je regulována zákoníkem práce

  - závislá práce, nelegální práce, švarcsystém

  - postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, výběr zaměstnanců, vstupní náležitosti včetně lékařských prohlídek

  - vznik pracovního poměru

  - pracovní smlouva a její obvyklá ustanovení

  - odměňování zaměstnanců

  - pracovní doba


  Lektor: JUDr. Jakub Tomšej. Ph.D. (garant kurzu)


  Specializuje se na pracovní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní vyučuje pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a působí jako vědecký pracovník. Praktické zkušenosti s pracovním právem získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. V nakladatelství Grada vydává každoročně publikaci „Zákoník práce v praxi“ a dále je autorem monografií „Zdraví a nemoc zaměstnance“ a „Diskriminace na pracovišti“. K jeho dalším významným publikacím patří knihy „Pracovnělékařské služby“ a „Zaměstnávání cizinců v České republice“. Pravidelně publikuje články v odborném tisku a vystupuje na konferencích, seminářích a školeních. Zastupuje Českou republiku v European network of legal experts in gender equality and non-discrimination a v několika akademických fórech. Kromě komerční právnické činnosti se pravidelně věnuje i poskytování bezplatných právních služeb.


  Poslední změna: 29. duben 2022 09:19 
  Sdílet na: