• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Ochrana soukromí zaměstnance a ochrana osobních údajů

  Co se účastníci naučí a náplň kurzu:

  Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.


  Komu je kurz určen:

  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří chtějí lépe pochopit své právní postavení, jakož i pro představitele zaměstnavatelů - personalisty, mzdové účetní, případně vedoucí zaměstnance a pro představitele odborů.


  Ochrana soukromí zaměstnance a ochrana osobních údajů

  - základní práva a povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnance v dané oblasti

  - výběrová řízení, vstupní formuláře

  - kamerové sledování a sledování internetového provozu

  - pravidla pro vstup do elektronické pošty zaměstnance

  - obrana při neoprávněném nakládání s osobními údaji a při zásahu do soukromí


  Lektor: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.


  Působí jako docent a tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce. Přednáší a vede semináře z předmětů pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Jako vyučující či garant působí v několika volitelných a povinně volitelných předmětech.

  Vedle svého působení na Právnické fakultě je taktéž aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů.

  V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuálně je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Jakub Morávek je autorem či spoluautorem bezmála stovky článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních sbornících, v nichž se zaměřuje vedle práva pracovního, civilního a správního práva (zejména problematiky ochrany osobních údajů) i na prolnutí práva a jiných normativních soustav a systémů. Taktéž je autorem či spoluautorem řady odborných publikací a úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů (GAUK, GAČR, SVV, TAČR).

  Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jako předseda expertní sekce pro pracovní právo České advokátní komory.
  Poslední změna: 20. květen 2022 14:22 
  Sdílet na: