• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Změna a skončení pracovního poměru

  Co se účastníci naučí a náplň kurzu:

  Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.


  Komu je kurz určen:

  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří chtějí lépe pochopit své právní postavení, jakož i pro představitele zaměstnavatelů - personalisty, mzdové účetní, případně vedoucí zaměstnance a pro představitele odborů.


  Změna a skončení pracovního poměru

  - změny pracovního poměru

  - převedení zaměstnance na jinou práci

  - dočasné přidělení

  - skončení pracovního poměru

  - rozbor jednotlivých výpovědních důvodů

  - strategie pro vyjednávání o skončení pracovního poměru


  Lektor: JUDr. Jakub Tomšej. Ph.D. (garant kurzu)


  Specializuje se na pracovní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní vyučuje pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a působí jako vědecký pracovník. Praktické zkušenosti s pracovním právem získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. V nakladatelství Grada vydává každoročně publikaci „Zákoník práce v praxi“ a dále je autorem monografií „Zdraví a nemoc zaměstnance“ a „Diskriminace na pracovišti“. K jeho dalším významným publikacím patří knihy „Pracovnělékařské služby“ a „Zaměstnávání cizinců v České republice“. Pravidelně publikuje články v odborném tisku a vystupuje na konferencích, seminářích a školeních. Zastupuje Českou republiku v European network of legal experts in gender equality and non-discrimination a v několika akademických fórech. Kromě komerční právnické činnosti se pravidelně věnuje i poskytování bezplatných právních služeb.  Poslední změna: 12. květen 2022 09:44 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: