• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Specifické otázky pracovního práva

  Co se účastníci naučí a náplň kurzu:

  Kurz poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů.


  Komu je kurz určen:

  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří chtějí lépe pochopit své právní postavení, jakož i pro představitele zaměstnavatelů - personalisty, mzdové účetní, případně vedoucí zaměstnance a pro představitele odborů.


  Specifické otázky pracovního práva

  - pracovněprávní spory aneb jak postupovat při neplatném skončení pracovního poměru a dalších sporech

  - kolektivní pracovní právo a postavení zástupců zaměstnanců

  - jak má zaměstnanec „číst“ kolektivní smlouvu a uplatňovat svá práva z ní

  - práva a povinnosti odborové organizace (ve vztahu k zaměstnavateli i jednotlivým zaměstnancům)

  - kolektivní vyjednávání

  - agenturní zaměstnávání


  Lektor: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.


  Je profesorem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a vedoucím katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na které začal působit po absolvování studia na téže fakultě; rovněž je členem vědecké rady této fakulty.

  Je autorem či spoluautorem celé řady článků a publikací zejména z oblasti pracovního práva. Je také úspěšným řešitelem či spoluřešitelem několika grantových projektů (UNCE, GAČR, GAUK) a desítek dalších grantových aktivit (např. SVV, FRVŠ,TAČR), včetně výzkumů prováděných na základě zadání Evropské komise.

  Vedle pedagogické a vědecké činnosti se již mnoho let věnuje též vlastní advokátní praxi, ve které se zaměřuje nejen na právo pracovní, ale zejména též na problematiku práva občanského a obchodního.

  Je členem Komise pro pracovní právo a sociální věci Legislativní rady vlády ČR, předsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, a je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V letech 2018 - 2021 byl místopředsedou Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (ISLSSL), v současnosti je členem jejího výkonného výboru.

  Poslední změna: 19. květen 2022 12:21 
  Sdílet na: