• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Kontaktní osoby U3V na fakultách

  V případě dotazů týkajících se již konkrétních programů U3V, obracejte se, prosím, přímo na níže uvedené kontaktní osoby.


  Katolická teologická fakulta

  Mgr. Václav Sojka

  e-mail:

  tel.: 220 181 649


  Evangelická teologická fakulta

  Mgr. Klára Maturová

  e-mail:

  tel.: 221 988 210


  Husitská teologická fakulta

  ThDr. Pavel Helan, Th.D. - prezident AU3V

  e-mail:

  tel.: 222 539 203


  Mgr. Milada Pleskotová

  e-mail:


  Právnická fakulta

  Bc. Hana Vařeková

  e-mail:

  tel.: 221 005 504


  1. lékařská fakulta

  Ing. Barbora Kasalová

  e-mail:

  tel.: 224 964 243


  2. lékařská fakulta

  Jitka Štulíková

  e-mail:

  tel.: 224 435 827


  3. lékařská fakulta

  program Vybrané kapitoly z filosofie a etiky

  Zuzana Filipi

  e-mail:

  tel.: 267 102 904


  program Zdravý životní styl člověka

  Marta Zezuláková

  e-mail:

  tel.: 267 102 623


  Lékařská fakulta v Plzni

  Vanda Stříbrná

  e-mail:

  tel.: 337 593 540


  Lékařská fakulta v Hradci Králové

  Petra Malá

  e-mail:

  tel.: 495 816 134


  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

  PharmDr. Petr Jílek, CSc.

  e-mail:

  tel.: 495 067 365


  Filozofická fakulta

  Anna Novotná

  e-mail:

  tel.: 221 619 811


  Přírodovědecká fakulta

  Bc. Veronika Fialová

  e-mail: nebo

  tel.: 221 951 067


  Matematicko-fyzikální fakulta

  Lucie Šimůnková

  e-mail.:

  tel.: 951 551 259


  Pedagogická fakulta

  Bc. Lucie Bubrín

  e-mail:

  tel.: 221 900 341


  Fakulta sociálních věd

  Mgr. Denisa Šmejkalová

  e-mail:

  tel.: 221 112 237


  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  PaedDr. Květa Prajerová, CSc.

  e-mail:

  tel.: 220 172 081


  Fakulta humanitních studií

  Adéla Kobzáňová

  e-mail:

  tel.: 224 271 420 nebo 606 948 811


  Ústřední knihovna UK

  PhDr. Daniel Šárovec - člen předsednictva AU3V

  e-mail:

  tel.: 224 491 341  Poslední změna: 22. březen 2022 12:47 
  Sdílet na: