• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Katalog programů U3V a Brožurka U3V

  Katalog programů Univerzity třetího věku (dále jen „U3V“) na Univerzitě Karlově byl každoročně vydáván při příležitosti celouniverzitní akce s názvem „Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů“ konající se zpravidla vždy v dubnu. Katalog programů U3V zahrnoval nabídku programů všech fakult a některých součástí UK, které realizují U3V, včetně velice podrobných informací. K dispozici byl katalog nejenom v tištěné verzi, ale rovněž online (zde)


  V roce 2019 byla souběžně s katalogem také vydána Brožurka programů U3V představující stručný tabulkový přehled programů, jež nabízejí jednotlivé fakulty a součásti Univerzity Karlovy v přístím akademickém roce. Kromě abecedního seznamu programů v rámci jednotlivých fakult brožurka obsahuje rovněž informaci o délce programu v semestrech, termínu podání přihlášky a také výši úplaty. Pro svou přehlednost a praktičnost brožurka nahradila Katalog programů U3V, který se již v ani jedné z výše uvedených verzí dále vydávat nebude. Brožurka programů U3V bude vždy k dispozici v tištěné verzi zdarma při příležitosti konání akce Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů, rovněž bude umístěna na našich webových stránkách ke stažení a zároveň zde také budou umístěny odkazy do centrální Evidence programů CŽV v SISu s navoleným filtrem dané fakulty či součásti.


  Tištěná brožurka s programy na následující akademický rok, tj. AR 2022/2023 bude distribuována tradičně při příležitosti konání akce "Den CŽV & Festival absolventů" 23. dubna 2022. K dispozici je i její on-line verze zde  Poslední změna: 21. duben 2022 11:21 
  Sdílet na: