• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  WiKi na UK

  Na Univerzitě Karlově jsou provozovány tyto Wiki:


  Wikiskripta – prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů


  Wiki Pedf – wiki pro příspěvky z oblasti pedagogiky


  Wikisofia – portál pro tvorbu, ukládání a získávání studijních materiálů z oblasti humanitních věd


  Enviwiki – slouží k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách


  VCSEWiki – wiki projektu Virtual Campus for a Sustainable Europe” (VCSE)


  IUS Wiki – texty pro studenty právnických fakult


  Pro bližší seznámení s wikisystémy slouží dvě následující publikace, jejichž autorem je Eduard Petiška a jejichž vznik byl podpořen z projektu ESF, Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.


  V rámci publikace ,,Základy práce s wikisystémy” jsou představeny wikisystémy, přičemž je věnována pozornost jejich charakteristikám. Následně se zaměřujeme na Wikipedii jako na nejvyužívanější wikisystém, který obdobné projekty často inspiruje. Je poukázáno také na rozmanité encyklopedické projekty, které Wikipedii předcházely. Pozornost je věnována vzniku Wikipedie a tomu jak se z okrajového projektu stala největší encyklopedie všech dob. Ukazujeme, že za svůj úspěch vděčí své filozofii, které je založena na otevřenosti. Dalším podstatným faktorem jejího úspěchu, který může inspirovat i další wikisystémy, jsou její jednoduchá pravidla, která popisujeme jako tzv. pět pilířů; věnujeme se také problematice citování zdrojů a problému jejich respektovanosti. Doufáme, že tato publikace poslouží zájemcům jako úvod do problematiky wikisystémů, do jejich užívání a případné tvorby. V přiložené prezentaci ,,Vzdělávací okruh Základy práce s wikisystémy” jsou pak sumarizovány poznatky z publikace. Komplementárně je proto možné obojí využít pro výuku základů práce s wikisystémy.


  Základy práce s wikisystémy


  Vzdělávací okruh Základy práce s wikisystémy


  Zdroj: Centrum pro podporu e-learningu


  Poslední změna: 20. březen 2020 10:55 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: