• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Webová knihovna eCUNI

  Webová knihovna eCUNI


  Webová knihovna umožňuje tvorbu interaktivních výukových materiálů.

  Interaktivní výukové materiály v sobě obsahují aktivizující prvky ve formě médií, které jsou přirozenými součástmi dokumentu.

  Jsou to videa, animace, knihovny obrázků, knihovny fotografií, zvukové soubory, doplňovací interaktivní cvičení, interaktivní mapy, interaktivní obrázky, interaktivní grafy, 3D objekty.

  Dále zde mohou být obsaženy autoevaluační nástroje – testy a cvičení s korekturou a studijní nástroje – zvýraznění textu, tvorba poznámek, sdílení zvýrazněného textu, sdílení poznámek, citace, vyhledávání v textu.

  Práci s interaktivními výukovými materiály umožňují nativní aplikace – čtečky a internetové prohlížeče operačních systémů Windows, Linux, Mac OS (Explorer, Edge, Chrome, FireFox, Opera, Safari).


  Systém je napojen na autentizaci pomocí CAS, bude doplněn o e-shop.


  V případě zájmu pište na adresu moodle-help@ruk.cuni.cz.
  Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)


  Zdroj: Centrum pro podporu e-learningu  Poslední změna: 20. březen 2020 11:01 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: