• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Letní škola vysokoškolské pedagogiky

  Srdečně vás zveme na letní setkání plné inspirace a nových poznatků, kde se zaměříme na témata výuky na vysokých školách a rozvoje pedagogicko-psychologických dovedností. Tento meziuniverzitní event je spolupořádán platformou Paedagogium z Univerzity Karlovy a platformou Pedadesk ze Západočeské univerzity v Plzni. Přijďte se připojit ke kolegům a kolegyním, sdílet své zkušenosti a nápady a navázat nové kontakty. Těšíme se na vás!


  Letní škola je určena pro zkušenější učitele, kteří již mají za sebou několik let pedagogické praxe.


  Termín: 20. 8. - 23. 8. 2023 (příjezd: ne 20. 8. 2023 17:00; odjezd: st 23. 8. 2023 10:00)


  Místo: Velká pláň 159, Pec pod Sněžkou, horská chata Univerzity Karlovy

   https://rekreace.cuni.cz/detail/build/15  


  Cena: 3 255,- Kč (cena zahrnuje plnou penzi a ubytování na 3 noci v třílůžkovém pokoji, platba účastníků na místě provozovateli horské chaty)


  PROGRAM

  Program je sestaven z aktivit sdílení a vzájemné inspirace účastníků a vystoupení hostů. Čas bude také vyhrazen vycházkám do okolí a volné zábavě (hudební nástroje a hry vítány).


  Konkrétně se můžete těšit na workshopy, které povedou hosté Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na téma umělé inteligence a PhDr. Marek Václavík, Ph.D. z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na téma aktivní učení studentů (více viz anotace níže).


  Seminář „ChatGPT a další AI pomocníci ve výuce: Jak je efektivně využít a na co si dát pozor?"

  Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., FFUK

  Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi využití umělé inteligence ve vzdělávání a poskytnout jim praktické rady pro její efektivní nasazení. V první části se seminář věnuje fungování velkých jazykových modelů typu ChatGPT. Účastníci získají přehled o tom, jak tyto systémy pracují a jak rozumí přirozenému jazyku. Druhá část je praktický workshop. Účastníci si vyzkouší práci s ChatGPT a dalšími AI nástroji přímo ve výuce. Dozví se, jak připravit vhodné úlohy a instrukce, nastavit parametry modelu a efektivně jej využít jako pomocníka studentů při řešení úloh. Závěrečná část je věnována etickým otázkám. Pedagogové získají přehled o potenciálních rizicích a omezeních spojených s nasazením AI ve výuce. Probereme otázky jako zachování lidské odpovědnosti, manipulace, předsudky či dopady na studenty. Po absolvování semináře budou účastníci připraveni efektivně využívat AI modely, jako je ChatGPT, ve výuce. Získají návod, jak systémy implementovat, provozovat a kontrolovat, aby maximalizovali jejich přínosy a minimalizovali rizika.


  Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. působí jako vedoucí oboru Studia nových médií na FF UK. Dlouhá léta pracoval také jako šéf vývoje ve startupech. Dnes se věnuje hlavně datové analýze, jak teoreticky na univerzitě, tak i prakticky jako datový novinář serveru Investigace.cz. Zabývá se riziky a příležitostmi AI ve výzkumu v humantních a sociálních vědách.


  Seminář „Jak zařídit, aby učení studentů bylo aktivní?“

  PhDr. Marek Václavík, Ph.D.

  Seminář nabízí inspiraci v oblasti konstruktivistické vysokoškolské výuky, která je zaměřena na aktivní učení studentů. Konkrétně představuje jeden ze způsobů využití odborných textů ve výuce. Zároveň nabízí inspirativní didaktický postup, který lze dle potřeb modifikovat. Účastníci semináře se dostanou do role studentů a prožijí si modelovou vysokoškolskou výuku. Následně budou reflektovat pozici vyučujícího a pozici studenta v tomto způsobu vyučování a učení. V závěru budou analyzovat didaktické aspekty tohoto způsobu výuky. V závěru se účastníci budou zamýšlet nad možnostmi inovace vlastní výuky a sdílet zkušenosti.


  PhDr. Marek Václavík, Ph.D. působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde připravuje budoucí učitelé. Vyučuje obory jako je kurikulum, didaktika, třídní a školský management či metodologii pedagogického výzkumu. Je součástí skupiny, která na OU vytváří prostor pro zvyšování kvality výuky. Jeho snahou je vytvářet prostor pro vzájemnou inspiraci, spolupráci a synergický efekt. Výzkumně se věnuje sekundárním analýzám dat v oblasti kvality školství, vysokoškolské pedagogice a edukačním médiím.


  HARMONOGRAM

  Příjezd organizačního týmu: 16:00

  Příjezd účastníků a registrace: 17:00 - 18:00


  Ne 20. 8. 2023

  18:00 - 19:30 Večeře

  19:30 - 21:00 Seznámení účastníků a inspirace z jednotlivých vysokých škol


  Po 21. 8. 2023

  07:30 - 09:00 Snídaně

  09:00 - 12:00 Workshop vedený hostem

  PhDr. Marek Václavík, Ph.D.

  Seminář „Jak zařídit, aby učení studentů bylo aktivní?“


  12:00 - 14:00 Polední pauza

  14:00 - 18:00 Terénní hra – výlet s odborným programem ve skupinách

  18:00 - 19:00 Večeře

  19:00 - 21:00 Účastníci sobě – panelová diskuse zaměřená na sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci účastníků letní školy


  Út 22. 8. 2023

  07:30 - 09:00 Snídaně

  09:00 - 12:00 Workshop vedený hostem

  Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.

  Seminář „ChatGPT a další AI pomocníci ve výuce: Jak je efektivně využít a na co si dát pozor?“


  12:00 - 14:00 Polední pauza

  14:00 - 18:00 Volný program dle zájmu účastníků

  18:00 - 19:30 Večeře

  19:30 - 21:00 World café – diskusní aktivita – diskuse vybraných témat z oblasti vysokoškolské pedagogiky dle zájmu účastníků


  St 23. 8. 2023

  07:30 - 09:00 Snídaně

  09:00 - 10:00 Rozloučení účastníků a odjezd

   


  REGISTRACE: uzavřena  Více informací: 

  Mgr. Bartłomiej Wróblewski (Univerzita Karlova),

  +420 771 277 692, bartlomiej.wroblewski@ruk.cuni.cz  PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni),

  +420 604 115 360, lrohlik@rek.zcu.cz  Poslední změna: 17. srpen 2023 09:40 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: