• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Distanční zkoušení na UK - férově a efektivně!


  Vzhledem k současné situaci je spolu s distančním vzděláváním nezbytné věnovat pozornost také otázce distančního zkoušení a testování, které je uskutečňováno rovněž prostřednictvím technických prostředků pro vzdálenou komunikaci. Cílem webináře je sdílení zkušeností, nápadů a příkladů dobré praxe, které se jakkoliv vztahují k distančnímu zkoušení a testování.


  Program:


  1. S úvodním slovem a shrnutím metodiky distančního zkoušení na UK vystoupila prorektorka pro studijní záležitosti prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D..


  2. Zkušenosti z již uskutečněného distančního zkoušení v LS 2020 sdíleli:

  Proděkan 3. LF MUDr. David Marx, Ph.D.

  Proděkan FSV prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

  Proděkani FHS Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. a Ing. Jana Jeníčková, Ph.D

  LFP prof. MUDr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

  Webinář proběhl 26. 11. 2020.


  Záznam webináře dostupný zde.


  Prezentace:

  prof. Králíčková_Distanční zkoušení na UK - férově a efektivně!

  prof. Krištoufek_FSV UK - Distanční zkoušení na UK_Férově a efektivně!

  dr. Jeníčková_FHS UK - Zkušenosti distančního zkoušení

  prof. Tonar_LFP - Distanční zkoušení na UK - férově a efektivně  Pro více informací nás kontaktujte na .

  Poslední změna: 29. duben 2021 16:56 
  Sdílet na: