• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Distanční zkoušení na UK - férově a efektivně!


  Vzhledem k současné situaci je spolu s distančním vzděláváním nezbytné věnovat pozornost také otázce distančního zkoušení a testování, které je uskutečňováno rovněž prostřednictvím technických prostředků pro vzdálenou komunikaci. Cílem webináře je sdílení zkušeností, nápadů a příkladů dobré praxe, které se jakkoliv vztahují k distančnímu zkoušení a testování.


  Program:


  1. S úvodním slovem a shrnutím metodiky distančního zkoušení na UK vystoupí prorektorka pro studijní záležitosti prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.;


  2. Zkušenosti z již uskutečněného distančního zkoušení v LS 2020 budou sdílet:

  Proděkan 3. LF MUDr. David Marx, Ph.D.

  Proděkan FSV prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

  Proděkani FHS Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. a Ing. Jana Jeníčková, Ph.D

  LFP prof. MUDr. Zbyněk Tonar, Ph.D.;


  3. Prostor pro dotazy.  Termín: 26. 11. 2020

  Čas: 16:00 - 17:00 hod.

  Forma: MS Teams

  Registrace: zde
  Poslední změna: 10. listopad 2020 17:56 
  Sdílet na: