• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Kritické myšlení

  Anotace:

  Program ve dvou blocích představí akademickým pedagogům principy kritického myšlení (KM) a ukáže, jakými způsoby lze u studentů podpořit osvojení si těchto principů i v rámci oborově specifické výuky. Podstatnou součástí setkání budou diskuse umožňující sdílet a rozvíjet příklady, jakým způsobem nejlépe vést studenty ke KM v rámci VŠ výuky.

  Část programu se bude týkat psychologie uvažování, aby bylo zřejmé, že to, jak skutečně myslíme, se liší od toho, jak bychom myslet měli, a jaké z toho plynou překážky pro kritické myšlení v každodenním kontextu ne-akademické práce.

  Další podstatnou částí programu bude teorie argumentace, neboť správná a důsledná argumentace je hlavní způsob, jak kriticky posoudit a vyznat se v tématu mimo náš obor. Znalost principů argumentace umožňuje argumentujícím lépe reflektovat stěžejní body nějakého argumentu, slabiny, jeho směřování a jiné aspekty klíčové jeho rozvíjení a posouzení platnosti předkládaného závěru.

  Na metodě konkrétního oboru lze jako na příkladu ukázat, že to, proč se v rámci oboru dělají věci určitým způsobem má své důvody vystopovatelné k principům KM.


  Přednášející:

  Mgr. Ondřej Havlíček, Ph.D.

  Vystudoval obor Kognitivní informatika s vedlejší specializací Filozofie na VŠE v Praze a získal doktorát v oboru Neurokognitivní psychologie na LMU v Mnichově. Pracoval na post-doc projektech na MPI v Lipsku a v NUDZ v Klecanech. Zabýval se mj. tématy zrakové pozornosti, volního jednání a vědomí, s využitím behaviorálních experimentů, EEG a fMRI. Nyní pracuje v oboru datové analytiky, statistiky a strojového učení. Řadu let se zajímá o témata vědy, pseudovědy a kritického myšlení.


  Mgr. Martin Vraný, Ph.D.

  Vystudoval obory Filozofie na FF UK a Ekonomická analýza na VŠE. Následně se na stážích na UC Berkeley a University of Edinburgh v rámci doktorátu blíže věnoval kognitivní vědě. V letech 2010-2019 vedl semináře týkající se různých oblastí kognitivní vědy, v posledních dvou letech vede přednášky o kritickém myšlení pro zahraniční i domácí studenty. Vedle toho se příležitostně účastní konferencí a workshopů pro pedagogy na středních školách s cílem rozšířit odbornost v kritickém myšlení mezi pedagogy a skrze ně mezi středoškoláky. Těmito aktivitami doplňuje svoji hlavní živnost, kterou je statistické modelování a algoritmické zpracování dat ("data science") pro různé české startupy.  V případě dotazů či zájmu o program se obracejte na:


  Účast v programu je zdarma.  Poslední změna: 10. srpen 2023 10:20 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: