• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí

  Zaměření: účastníci se dozvědí, co sociální sítě jsou a jak je mohou efektivně využívat pro prezentaci projektů a výsledků své práce. Je zaměřen na začínající a mírně pokročilé uživatele, kteří doposud nevyužívali sociální sítě jako komunikační médium s širší veřejností. Seminář účastníkům pomůže se zorientovat v tom, jaké sociální sítě existují a jaká jsou jejich specifika. Probereme přínosy a rizika spojená s používáním sociálních sítí. Hlouběji se zaměříme na hlavní čtyři, které se nejvíce hodí pro pedagogy, vědce, doktorandy a další pracovníky univerzity. Ukážeme si, jak nejlépe sestavit působivý obsah a také jak si připravit delší „kampaně“.


  Určen pro: akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy


  Rozsah: osm hodin prezenční výuky (rozděleno do dvou dnů po čtyřech hodinách) + čtyři hodiny e-learningu


  Termín: 20. 10. a 21. 20. 2020, čas: 9.00 - 13.00 od.

  19. 11. a 27. 11. 2020, čas: 9.00 - 13.00 hod.


  Místnost: Malá zasedací síň


  Maximální počet účastníků v semináři: 20


  Přednášející: MgA. Martin Ayrer, MgA. Luboš Pavel, Mgr. Miroslav Slíž


  Registrace: přes jednotný vzdělávací portál


  Podpořeno projektem Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV


  Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210
  Poslední změna: 27. srpen 2020 13:26 
  Sdílet na: