• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Soutěž

  Soutěž o motiv vizuálního stylu platformy Paedagogium!


  Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností vzniklo v roce 2018 jako koordinační platforma pro rozvoj pedagogických dovedností na Univerzitě. Cílem je spoluvytvářet platformu pro předávání a sdílení teoretických znalostí i praktických dovedností a zkušeností z oblasti vysokoškolské pedagogiky. Vzdělávací program pedagogických dovedností je určen pro začínající i zkušené akademické pracovníky, kteří chtějí zlepšit své didaktické a pedagogicko-psychologické kompetence.


  Ukažte svou kreativitu v soutěži o nejlepší návrh motivu vizuálního stylu platformy Paedagogium, kterou vyhlašuje Centrum celoživotního vzdělávání UK.


  Podmínky účasti v soutěži:


  - návrh musí být původní, originální, nezaměnitelný a zároveň srozumitelný a jednoduchý

  - do soutěže budou přijímány návrhy malované, kreslené, vymodelované nebo jinak výtvarně zpracované, dále mohou být předloženy návrhy obsahující vlastní fotografie nebo vlastní počítačově zpracované návrhy

  - návrh musí být v souladu s vizuálním stylem UK

  - souhlas vítěze s použitím návrhu jako oficiálního motivu vizuálního stylu platformy Paedagogium

  - výzvy se může zúčastnit student nebo zaměstnanec UK


  Vyhodnocení soutěže:


  - přihlášené soutěžní návrhy bude hodnotit komise stanovená členem kolegia rektorky UK pro rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků

  - výsledky soutěže budou zveřejněny na webu UK

  - CŽV si vyhrazuje právo vítěze nevyhlásit


  Ocenění:


  - autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 5.000 Kč a poukázku na 5denní pobyt v univerzitním rekreačním zařízení


  Příjem návrhů a případné informace:

  soutěžní návrhy zasílejte ideálně v elektronické podobě na e-mail cczv@ruk.cuni.cz

  nebo poštou Univerzita Karlova, Centrum celoživotního vzdělávání, Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116/36


  do: 31. 5. 2022  Poslední změna: 20. duben 2022 14:17 
  Sdílet na: