• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Státní rigorózní zkouška

  Státní rigorózní zkouška

  Státní rigorózní zkouška (SRZ)


  Dle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce.


  Postup podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia, podrobnosti o konání této zkoušky na fakultách Univerzity Karlovy, její průběh a hodnocení, poplatek spojený s přijetím přihlášky a s konáním státní rigorózní zkoušky a úplatu spojenou s přípravou ke státní rigorózní zkoušky upravuje RIGORÓZNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY.
  Poslední změna: 13. červen 2017 13:14 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám