• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Smluvní výzkum - příklady a zkušenosti

  Anotace


  Akademičtí a vědečtí pracovníci veřejné vysoké školy mohou mít významný potenciál v oblasti řešení projektů smluvního výzkumu, kdy výzkumná organizace obdrží od zadavatele platbu za řešení výzkumného úkolu. Jde o jednu z forem transferu znalostí a technologií.


  Cíle webináře jsou dva:


  1) V první části lektor představí účastníkům dobré i problematické zkušenosti získané v letech 2013-2020 při řešení 20 projektů smluvního výzkumu v biomedicínské oblasti s 10 smluvními partnery, jimiž byly komerční subjekty i výzkumné instituce z ČR i ze zahraničí. Bude se věnovat zavedení standardů a nastavení vztahů, které byly pro úspěch v této činnosti nutné. Popíše jak hlavní problémy a překážky, které bylo nutné překonat, ale i benefity které tato činnost přinesla. Nabídne zkušenosti s vyvažováním role zadavatele a řešitele, efektivitou této činnosti, slučitelností s hlavními činnostmi pracovníků veřejné vysoké školy a se srovnáním s ostatními druhy vědeckých projektů (granty).


  2) V části věnované diskusi mohou účastníci sdílet zkušenosti, náměty, problémy a jejich řešení a případnou dobrou praxi v oblasti smluvního výzkumu. Podle oborového zastoupení a zájmu účastníků lze diskutovat jak nad obecnými principy, tak nad specifiky různých odborných oblastí. Smyslem sdílení těchto zkušeností je zvýšit šance na úspěch u těch účastníků, kteří o smluvním výzkumu uvažují.


  Výsledky učení tohoto webináře

  Absolventi dokáží:

  -nalézt normy, které na Univerzitě Karlově vymezují podmínky, za nichž lze smluvní výzkum provozovat

  -rozlišit a porovnat použití sylabů, cílů učení a výsledků učení

  -zvolit kritéria pro sestavení vzorových výsledků učení svého předmětu

  -sestavit výsledky učení pro jednu vyučovací jednotku svého předmětu
  Přednášející:

  prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

  Univerzita Karlova

  Lékařská fakulta v Plzni

  Ústav histologie a embryologie a Biomedicínské centrum


  • vystudoval učitelství biologie a chemie pro střední školy na Západočeské univerzitě v Plzni a všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově

  • přes 20 let vyučujícím na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v oboru histologie, mikroskopické anatomie a embryologie

  • zabývá se postupy výuky založené na důkazech (evidence-based teaching)

  • řešitelem šesti úspěšných projektů pro inovaci výuky

  • autorem a editorem 15 učebních textů včetně učebnice Memorix histologie, oceněné Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 ve vědách lékařsko-farmaceutických

  • v magisterském programu byl školitelem 33 studentských vědeckých prací; v doktorském studijním programu školitelem či konzultancem šesti obhájených dizertací a pěti dalších běžících

  • spolupracuje se studentskými spolky českých i zahraničních studentů

  • přednáší na Univerzitě třetího věku, Juniorské univerzitě a Mezinárodní letní škole experimentální chirurgie LF UK v Plzni

  • v letech 2006-2019 celkem 13 stáží jako výzkumník či učitel na Veterinární univerzitě ve Vídni

  • v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense pro rok 2018

  • založil a vede Laboratoř kvantitativní histologie, kde se zabývá např. prokrvením normálních i nádorových vzorků, hojením tkání a orgánů s využitím biomateriálů a eticky ospravedlnitelným designem in vivo experimentálních studií

  • v letech 2013-2020 garantem 20 projektů smluvního výzkumu pro zadavatele z komerční sféry i veřejných institucí, včetně zadavatele ze zahraničí

  • bibliometrické údaje viz profily v databázích:

  o Web of Science (Researcher ID: I-2728-2017)

  o PublOns Profile https://publons.com/author/1267747/zbynek-tonar

  o ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Zbynek_Tonar

  o ORCID ID orcid.org/0000-0002-7200-9894

  • koníčky: sport, hudba  Termín: 4. 11. 2021

  Čas: 15:00 - 16:30 hod.

  Forma: distanční - MS Teams (link bude zaslán přihlášeným účastníkům před konáním akce)

  Registrace: zde


  Účast v programu je zdarma.


  Poslední změna: 18. srpen 2021 10:57 
  Sdílet na: