• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Juniorská univerzita Karlova  V rámci aktivit pro veřejnost uskutečňuje Centrum celoživotního vzdělávání program Juniorská univerzita Karlova. V podzimním semestru akademického roku 2020/2021 proběhlo již jeho šesté pokračování. Vzhledem k epidemiologické situaci byl program kompletně převeden do distační podoby, tedy formou on-line přednášek.


  Program je určen pro studenty středních škol (v případě víceletých gymnázií pro vyšší stupeň) a je uskutečňován formou přednášek jednotlivých zapojených fakult Univerzity Karlovy. Témata přednášek jsou průřezová dle zaměření a jsou přizpůsobená věku studentů středních škol.


  Program je realizován nově ve čtyřech zaměřeních, tj. lékařském, společenskovědním, přírodovědném a humanitním zaměšření, každé s kapacitou 150 osob. Účast v programu je zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách Juniorské univerzity.
  Poslední změna: 7. duben 2021 17:00 
  Sdílet na: