• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Juniorská univerzita Karlova  V rámci aktivit pro veřejnost uskutečňuje Centrum celoživotního vzdělávání program Juniorská univerzita Karlova. V akademickém roce 2020/2021 je to již šesté pokračování tohoto programu.

  Vzhledem k situaci a k nařízení hygienické stanice hlavního města Prahy, kdy je zrušena prezenční výuka od 21. 9. 2020, budou veškeré přednášky streamovány dle harmonogramu a program tedy probíhá distančně.


  Program je určen pro studenty středních škol (v případě víceletých gymnázií pro vyšší stupeň) a je uskutečňován formou přednášek jednotlivých zapojených fakult a dalších součástí univerzity. Témata přednášek jsou průřezová podle zaměření příslušných fakult a dalších součástí a jsou přizpůsobená věku studentů středních škol.


  Program je realizován nově ve čtyřech zaměřeních, tj. lékařském, společenskovědním, přírodovědném a humanitním zaměšření, každé s kapacitou 150 osob. Účast v programu je zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách Juniorské univerzity.

  Podpořeno projektem Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV

  Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210


  Poslední změna: 16. říjen 2020 12:51 
  Sdílet na: