• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Medailonky lektorů


  PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

  Od roku 1997 působí na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2011 je vedoucí této katedry. Od počátku devadesátých let se zabývá vzděláváním v oblasti sociálně-psychologických a manažerských dovedností, personálním a manažerským poradenstvím. Spolupracovala s různými organizacemi v podnikatelské sféře, v neziskovém sektoru a ve státní správě.


  PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

  Společník ve společnosti Tres consulting. Věnuje se psychodiagnostice se zaměřením na kvalitativní přístup, individuálnímu i skupinovému rozvoji (manažerů, specialistů, obchodníků, inženýrů, advokátů), prezentačním a lektorským dovednostem. Vede rozvojové programy pro týmy trenérů bank, vysokoškolské pedagogy a lektorské týmy neziskových organizací. Externě vyučuje na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


  PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

  Partnerka ve společnosti Tres consulting. Věnuje se psychologii práce, konzultační činnosti v oblasti lidských zdrojů, rozvoji manažerů a expertů HR, podílí se na implementaci projektů v oblasti personálního řízení a rozvoje zaměstnanců. Spolupracuje s Katedrou psychologie a s Katedrou andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


  Mgr. Ivana Šípová

  Interní doktorandka na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na oblast psychologie práce a organizace, vyučuje předměty zaměřené na metodologii, psychologii vyjednávání a pozitivní psychologii. Působí ve společnosti QED GROUP, zabývá se účinností psychologických intervencí, psychodiagnostikou, prací se sociomapami, psychologickým koučováním a školením v oblasti emoční inteligence, komunikace, sebekoučování a zpětné vazby.


  PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.

  Odborná asistentka na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vyučuje předměty v oblasti personálního řízení i v oblasti andragogiky, spolupracuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na kurzech katedry. Působila v organizacích jako specialistka v oblastech vzdělávání a rozvoje pracovníků, rovněž jako lektorka.


  PaedDr. Olga Medlíková

  Působí 23 let jako soukromá lektorka, mentorka a facilitátorka. Zaměřuje se na manažerské dovednosti, vystupování na veřejnosti, sociální dovednosti, společenský protokol, přípravu lektorů a fundraiserů, pracuje pro firmy i na projektech v oblasti neziskové sféry a státní správy. V roce 2013 získala cenu Osobnost roku v oblasti praktické aplikace andragogiky. Je autorkou knih a e-booků zabývajících se osobním rozvojem, přispívá do řady časopisů a periodik.

  Bližší informace - www.olga-lektorka.cz, www.olga-ebooky.cz


  Ing. Eduard Česnek

  Má kvalifikaci v oblasti počítačů, automatizace a kybernetiky. Řídil malé projekty i velké projektové programy v České republice i v zahraničí. Má zkušenosti v oblastech IT, finančnictví, realit, těžby uhlí či ropného průmyslu, zkušenosti jako generální ředitel a v řídících orgánech společností. Založil společnost Cleverex, která se zabývá automatizací. Je certifikovaným koučem.


  Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.


  Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362  Poslední změna: 18. září 2020 09:06 
  Sdílet na: