• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Sociálně-psychologické a manažerské dovednosti

  Univerzita Karlova zahájila v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností a Program rozvoje manažerských dovedností pracovníků Univerzity Karlovy.


  Program rozvoje sociálně-psychologických dovedností je určen akademickým, vědeckým a hospodářsko-správním, technickým, odborným a dalším pracovníkům.


  Program rozvoje manažerských dovedností je určen akademickým, vědeckým a neakademickým vedoucím pracovníkům a jejich zástupcům (ředitelé ústavů, vedoucí kateder a jejich zástupci, vedoucí pracovníci rektorátu, děkanátů a odborných oddělení fakult a jejich zástupci).


  Oba tyto programy jsou realizovány v rámci celouniverzitního projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Pracovníci UK se mohou z důvodu naplnění závazných indikátorů projektu zúčastnit buď Programu rozvoje sociálně-psychologických dovedností nebo Programu rozvoje manažerských dovedností. Zároveň je nutné, aby zaměstnanci UK nebyli v rámci projektu již vykázaní jako indikátor 6000 v rámci jiné DA s bagatelní podporou minimálně 80 hodin.

  Prosíme, aby se do programů hlásili především ti zaměstnanci, kteří ještě v rámci výše uvedeného projektu nebyli vykázáni za jinou dílčí aktivitu.


  Programy jsou orientovány na praxi, jsou zaměřeny na získání či prohloubení znalostí a dovedností, akcentovány jsou interaktivní metody.


  Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.


  Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

  Poslední změna: 26. červen 2020 12:56 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: