• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Seminář mediální komunikace

  Zaměření: seminář si klade za cíl seznámit účastníky se základními principy komunikace s médii, se zvláštním zřetelem na procvičení prezentace výsledků své vědecké a odborné práce před rozhlasovým mikrofonem a televizní kamerou


  Určen pro: akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy.


  Rozsah: dvanáct hodin rozdělených do dvou šestihodinových bloků/dvou dnů – účast povinná v plném rozsahu


  Místo konání: Rozhlasová a televizní laboratoř FSV UK, Celetná 20


  Termín: Připravujeme


  Forma: teoretický výklad (šest hodin), praktické cvičení (šest hodin)


  Maximální počet účastníků v semináři: 8


  Přednášející: PhDr. Josef Maršík, CSc., PhDr. Martin Lokšík


  Registrace: přes Jednotný vzdělávací portál UK zde


  Stručná osnova:


  a) teoretická část (rozhlasová a televizní laboratoř)


  - prezentace jako forma veřejného projevu, základní formy prezentace

  - žurnalistické žánry vhodné pro prezentaci, jejich základní charakteristika

  - příprava mluvčího na prezentaci před mikrofonem

  - hlavní zásady kultury mluvního projevu, nejčastější chyby a nedostatky

  - specifika monologických a dialogických forem prezentace před televizní kamerou

  - nonverbální prvky komunikačního procesu v televizi


  b) praktická část (rozhlasová a televizní laboratoř)


  - interpretace připraveného psaného prezentačního textu na mikrofon – společný poslech a rozbor

  - vystoupení na mikrofon (tzv. osobní vizitka)

  - rozhovor u mikrofonu

  - vystoupení před televizní kamerou (se zaměřením na prezentaci výsledků své vědecké práce) - společný poslech a rozbor


  c) požadavky na přihlášené účastníky:


  Ve stanoveném termínu (nejméně týden před zahájením) zaslat organizátorům strukturovaný životopis (se zvláštním zřetelem ke své vědecké a pedagogické práci) a připravit k interpretaci na mikrofon cca jednu až dvě stránky textu zaměřeného na seznámení posluchačů s problematikou vědeckého oboru, kterým se na UK zabývají.


  Podpořeno projektem Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV


  Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210
  Poslední změna: 1. červenec 2020 09:39 
  Sdílet na: