• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Lektoři

  Seminář mediální komunikace


  PhDr. Josef Maršík, CSc.

  Působí na katedře žurnalistiky IKSŽ Fakulty sociálních věd UK. V pedagogické, odborné a publikační činnosti se zabývá teorií a praxí rozhlasové žurnalistiky, vč. praktické mluvní a hlasové přípravy budoucích rozhlasových novinářů. Dlouhodobě se také věnuje lektorské činnosti a odborné spolupráci s Českým rozhlasem, Českou tiskovou kanceláří a dalšími mediálními a vzdělávacími institucemi.


  PhDr. Martin Lokšík

  Člen katedry žurnalistiky IKSŽ FSV UK, kde se dlouhodobě specializuje na oblast praktické výuky audiovizuálního zpravodajství. Dlouholetá systematická lektorská činnost a externí odborná spolupráce s Redakcí zpravodajství ČT Praha, režisér na ČT 24. Lektor Akademie ČTK. V současné době se věnuje novým metodám žurnalistické práce v televizním zpravodajství po nástupu digitálních technologií.


  Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí


  MgA. Martin Ayrer

  Zabývá se specifiky mediální, marketingové i PR komunikace. Vystudoval Literární akademii Josefa Škvoreckého, obor Mediální komunikace a Tvůrčí psaní. Působil jako redaktor ČTK a TV Nova. Reklamní kampaně plánoval v pozici mediálního plannera v mediální agentuře PHD. Pracoval v politickém marketingu na pozicích tiskového mluvčího politické strany, tiskového mluvčího ministerstva a tiskového mluvčího vlády. Nyní pracuje na Univerzitě Karlově v oblasti strategické komunikace.


  MgA. Luboš Pavel

  Jako lektor se věnuje především výuce měkkých dovedností a rozvoji kreativity. Vystudoval DAMU, katedru autorské tvorby a pedagogiky. Věnoval se rozvoji komunikačních dovedností u studentů i pedagogů na základních a středních školách, vytvářel kurzy pro Magistrát hl. města Prahy, pro komerční sféru i neziskový sektor. V současné době třetím rokem vyučuje na Univerzitě Karlově (Institut komunikačních studií a žurnalistiky) mluvní a pohybovou výchovu a pracuje pro iDnes.


  Mgr. Miroslav Slíž

  Vystudoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v oboru Mediální studia. Má šest let zkušesností v marketingové komunikaci a práci pro prémiové značky, kde propojoval světy PR, ATL, digitálu, sociálních médií a HR marketingu. Získal tři prestižní ocenění. Pracuje ve společnosti Inspiro, která pomáhala s kampaněmi například firmám Huawei, Magnesia, Jablotron či Škoda auto. Věnuje se komplexnímu přístupu k marketingové komu nikaci s přesahem do společenské odpovědnosti a HR marketingu.


  Poslední změna: 26. září 2019 09:05 
  Sdílet na: