• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Mezinárodně uznávané kurzy


  V souladu s ustanovením § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách), může v rámci své vzdělávací činnosti veřejná vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy.

  Účastníci kurzu nejsou studenty podle zákona o vysokých školách. Absolventům kurzu vydá univerzita osvědčení o absolvování kurzu, jehož náležitosti stanovuje opatření rektora č. 68/2017 Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu.


  Na Univerzitě Karlově blíže upravuje vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu opatření rektora č. 47/2017 Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově.


  Mezinárodně uznávané kurzy na UK realizuje:

  Právnická fakulta
  Poslední změna: 11. duben 2019 15:23 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: