• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Na jevišti / On the stage

  Seminář mediální komunikace - školení v angličtině: NA JEVIŠTI/ON THE STAGE


  Na Seminář mediální komunikace volně navazuje „nadstavba“ semináře, která bude vedena v anglickém jazyce, a to specialistou na dramatickou výchovu. Lektorem bude rodilý mluvčí. Tato nadstavba je zaměřena na praktický nácvik dovedností potřebných při prezentacích na jevišti před živým publikem a k posílení poznatků získaných v teoretické části Semináře mediální komunikace.


  Termín: Připravujeme


  Maximální počet účastníků v semináři: 12


  Požadavky na přihlášené účastníky:

  • znalost mluvené obecné angličtiny - doporučena na úrovni B2

  • pohodlné oblečení výhodou


  Přednášející: Bc. Jat Dhillon


  Pro bližší informace kontaktujte  Podpořeno projektem Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV


  Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

  Poslední změna: 6. listopad 2018 10:56 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám