• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Na jevišti / On the stage

  Seminář mediální komunikace - školení v angličtině: NA JEVIŠTI/ON THE STAGE


  Na Seminář mediální komunikace volně navazuje „nadstavba“ semináře, která bude vedena v anglickém jazyce, a to specialistou na dramatickou výchovu. Lektorem bude rodilý mluvčí. Tato nadstavba je zaměřena na praktický nácvik dovedností potřebných při prezentacích na jevišti před živým publikem a k posílení poznatků získaných v teoretické části Semináře mediální komunikace.


  Termín: 25. 2. 2020

  Místnost: Malá zasedací síň, Karolinum

  Čas: 9.30 - 13.30 hod.

  Registrace: zde


  Maximální počet účastníků v semináři: 12


  Obsah semináře:

  • nácvik relaxačních technik vhodných před vystoupením (Performance and Anxiety)

  • pohyb na jevišti - osvojení si základních návyků při živém vystoupení (Stage, Presentation and Visual Aids)

  • jak zaujmout publikum a udržet jeho pozornost - doporučení a praktické typy (How to Engage Audience)

  • tipy vhodných obratů v angličtině pro veřejná vystoupení - se zaměřením na popularizaci vědeckých témat (Top Tips)


  Požadavky na přihlášené účastníky:

  • znalost mluvené obecné angličtiny - doporučena na úrovni B2

  • pohodlné oblečení výhodou


  Přednášející: Bc. Jat Dhillon

  Lektor angličtiny a školitel dramatické výchovy a rétoriky, zakladatel divadelní skupiny Drama Queens, ředitel skupiny Giving Voice. Dlouhodobě spolupracuje s British Council, Lycée Français de Prague, Royal Shakespeare Company, Pedagogickou fakultou UK, atd. Podílí se na mnoha mezinárodních projektech - např. Shakespeare Lives a FameLab. Specializuje se na praktický nácvik dovedností potřebných při prezentacích a veřejných vystoupeních v anglickém jazyce.  Pro bližší informace kontaktujte  Podpořeno projektem Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV


  Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

  Poslední změna: 8. leden 2020 11:36 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám