• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Na jevišti / On the stage

  Seminář mediální komunikace - školení v angličtině: NA JEVIŠTI/ON THE STAGE


  Na Seminář mediální komunikace volně navazuje „nadstavba“ semináře, která bude vedena v anglickém jazyce, a to specialistou na dramatickou výchovu. Lektorem bude rodilý mluvčí. Tato nadstavba je zaměřena na praktický nácvik dovedností potřebných při prezentacích na jevišti před živým publikem a k posílení poznatků získaných v teoretické části Semináře mediální komunikace.


  Maximální počet účastníků v semináři: 12 (cílovou skupinou jsou Ph.D. studenti a akademici mluvící anglicky)


  Obsah semináře:

  - nácvik relaxačních technik vhodných před vystoupením (Performance and Anxiety)

  - pohyb na jevišti - osvojení si základních návyků při živém vystoupení (Stage, Presentation and Visual Aids)

  - jak zaujmout publikum a udržet jeho pozornost - doporučení a praktické typy (How to Engage Audience)

  - tipy vhodných obratů v angličtině pro veřejná vystoupení - se zaměřením na popularizaci vědeckých témat (Top Tips)


  Content of the seminar:

  · Exploring ways of overcoming anxiety.

  · How to move and what to use on stage.

  · How to engage with the audience.

  · Tips on how to popularise scientific topics (Top Tips)  Požadavky na přihlášené účastníky:

  • znalost mluvené obecné angličtiny - doporučena na úrovni B2

  • pohodlné oblečení výhodou


  Requirements for participants:

  • proficiency in spoken general English - recommended at B2 level

  • Comfortable clothing important  Přednášející: Bc. Jat Dhillon


  Lektor angličtiny a školitel dramatické výchovy a rétoriky, zakladatel divadelní skupiny Drama Queens, ředitel skupiny Giving Voice. Dlouhodobě spolupracuje s British Council, Lycée Français de Prague, Royal Shakespeare Company, Pedagogickou fakultou UK, atd. Podílí se na mnoha mezinárodních projektech - např. Shakespeare Lives a FameLab. Specializuje se na praktický nácvik dovedností potřebných při prezentacích a veřejných vystoupeních v anglickém jazyce.


  English teacher and drama practitioner, founder | director of Giving Voice. He works/has worked with the British Council, the Lycée Français de Prague, the Royal Shakespeare Company, the Faculty of Education of Charles University, etc.

  He has took part in many international projects - for instance, Shakespeare Lives and FameLab. He specialises in training individuals to use their body, voice and language more effectively. His essential intention is to get us to connect more meaningfully.  Pro bližší informace kontaktujte  Podpořeno projektem Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV


  Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

  Poslední změna: 26. únor 2020 08:00 
  Sdílet na: