• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Programy zaměřené zájmově


  Integrální součástí celoživotního vzdělávání na univerzitě jsou také programy zaměřené zájmově, neboť vzdělávání v dospělosti je nejen odbornou, ale i laickou veřejností stále více vnímáno jako nutnost dnešní doby zvláště v souvislosti s potřebou neustále aktualizovat své dovednosti a vědomosti tak, aby člověk obstál nejen v životě profesním, ale i společenském a soukromém.


  Cílem zájmových programů je uspokojení osobních zájmů, rozšíření vědomostního obzoru a s tím související rozvoj osobnosti a celkové zlepšení kvality života. Z atraktivní a pestré nabídky zájmových programů CŽV univerzity je dlouhodobě velký zájem především o programy z oblasti společenských věd a nauk, dále o zdravotnické, lékařské a přírodní vědy a nauky, ale také o programy z oblasti pedagogiky, psychologie, kultury a umění.


  Přestože se nejedná o profesní programy, je i tato forma vzdělávání na univerzitě mimořádně kvalitní, což je dáno především vysokou pedagogickou a vědeckou kvalifikovaností a erudicí rozsáhlého sboru přednášejících.


  Nabídku zájmových programů celoživotního vzdělávání lze nalézt v Evidenci programů CŽV.  Poslední změna: 11. duben 2019 15:22 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: