• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Programy zaměřené na výkon povolání


  Těžištěm vzdělávacích aktivit na univerzitě v rámci CŽV jsou programy zaměřené na výkon povolání (profesní), což úzce souvisí s dynamickým rozvojem vědy a poznání a s nutností jednotlivce posilovat svou konkurenceschopnost na trhu práce.


  Obsahové spektrum programů CŽV na univerzitě zahrnuje prakticky všechny přírodní vědy, lékařství, farmacii a velmi komplexně také celou humanitní a sociální sféru včetně teologických nauk. Zpravidla nejvíce zájemců o profesní programy je z řad pedagogů, lékařů a právníků.


  Nabídku programů celoživotního vzdělávání zaměřených na výkon povolání lze nalézt v Evidenci programů CŽV.  Poslední změna: 11. duben 2019 15:21 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: