• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • Kalendář

  Kalendář

  Jak dále zlepšit své pedagogické dovednosti (pro pokročilé učitele)

  Anotace:

  Učitelé jsou sice neustále mezi lidmi, ale před třídou zpravidla stojí sami. Sami také své hodiny chystají a zpravidla i reflektují. O to důležitější je pak čas od času se potkat s jinými učiteli a v bezpečném, otevřeném a inspirativním prostředí sdílet vlastní zkušenosti, formulovat otázky a načerpávat inspiraci od ostatních. V rámci tohoto půldenního programu najdeme odpovědi mimo jiné na tyto otázky: Jak motivovat své studenty? Jak zadat domácí práci, aby ji studenti udělali? Jaké moderní technologie má smysl do svých hodin pouštět? Jak studenty motivovat k aktivitě během hodin?


  Program je určen pro zkušené pedagogy, kteří mají minimálně pět a více let pedagogické praxe.


  Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

  Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.


  Datum: 30. 1. 2023

  Čas: 14:00 - 18:00

  Forma: prezenční

  Místo: Rektorát UK, Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1


  Registrace: zde


  Účast v programu není zpoplatněna.  Začátek akce 30. ledna 2023 v 14:00
  Konec akce 30. ledna 2023 v 18:00
  Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
  Organizátor CCŽV UK ve spolupráci s PF UK
  Email na organizátora kristyna.odchazelova@ruk.cuni.cz
  Webové stránky https://cczv.cuni.cz/CCZV-419.html
  Místo konání akce Prezenčně: Rektorát UK, Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: