• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator
  • Kalendář

  Kalendář

  Vzdělávací program pedagogických dovednostní v ZS AR 2022/2023

  Vzdělávací program pedagogických dovedností (dále jen VPPD) je zaměřen na kultivaci pedagogických dovedností a vzdělávání se v oblasti vysokoškolské didaktiky a příbuzných disciplín. Těžištěm programu je cyklus šesti prezenčních bloků doplněný řízeným samostudiem s využitím e-learningu. Program se koná PREZENČNĚ vždy ve středu od 14.00 do 17.00 hod. Určen je primárně pro doktorandy a začínající akademické pracovníky Univerzity Karlovy (v případě zájmu je možná účast i zkušenějších pedagogů UK). Účast v programu je zdarma.


  Program VPPD ZS AR 2022/2023:


  • I. BLOK: 2. 11. 2022


  • Úvod

  Co můžeme v programu očekávat?

  Zahájení, cíle programu. Představení lektorů a účastníků, nastavení způsobu práce a komunikace.


  • Priority pedagogické práce vyučujících na VŠ

  Co je důležité v mé práci vyučujícího na vysoké škole?

  Osobní reflexe pojetí kvalitní výuky. Výzkumy kvality vyučování na vysoké škole, kategorizace pojetí vyučování a rolí vysokoškolského učitele. Měření kvality výuky na VŠ, oblasti, indikátory a příklady dobré praxe.


  • II. BLOK: 9. 11. 2022


  • Efektivní vyučování na vysoké škole

  Umění vysvětlovat a umění ukazovat.

  Principy učení, pozornost a paměť. Didaktické prostředky srozumitelného vysvětlování. Učení z praxe, reflexe praktické zkušenosti.


  • Zajišťování prostředí pro učení

  Jak zajišťovat bezpečné prostředí a proč je to důležité.

  Psychické bezpečí a sociální vztahy ve vysokoškolské výuce. Analýza respektující komunikace, příklady a výzkumná zjištění.


  • III. BLOK: 23. 11. 2022


  • Motivace

  Co motivuje studující, aby se učili a jak to můžeme podpořit.

  Třídění motivů, sebedeterminační teorie. Postojové a didaktické možnosti podpory motivace studujících.


  • Aktivní učení

  Proč a jak podporovat zapojení všech studujících do výuky?

  Odborné argumenty pro aktivní učení. Typy interakce ve výuce a způsoby aktivizace studujících, vedení efektivní diskuse. Zpětná vazba a klíčová role otázek, formativní hodnocení na vysoké škole.


  • IV. BLOK: 30. 11. 2022


  • Vyšší myšlenkové operace a hloubkové učení

  Jak podporovat přemýšlení a spojování znalostí pro praxi?

  Kognitivní náročnost výuky a Bloomova taxonomie. Výzkumně ověřené indikátory a příklady činností vyučujících, které podporují hloubkové učení. Sokratovské otázky. Soulad mezi cíli kurzu, průběhem výuky a hodnocením výsledků učení studujících.


  • E-learning jako podpora aktivizace studujících

  Jak využít online nástroje pro lepší výuku?

  LMS Moodle a další nástroje pro online podporu výuky, pedagogické využití a praktické ukázky.


  • V. BLOK: 7. 12. 2022


  • Hlas a komunikační dovednosti

  Jak při vyučování neztratit hlas?

  Verbální a neverbální komunikace, práce s hlasem, základy hlasové hygieny.


  • Porozumění náročným výukovým situacím

  Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studenty?

  Bezpečná forma skupinového reflektivního rozhovoru ve struktuře balintovské skupiny.


  • VI. BLOK: 14. 12. 2022


  • Závěrečné shrnutí, reflexe a evaluace programu

  Co jsme se dozvěděli a jak to dále využít?

  Shrnutí klíčových znalostí a dovedností, plánovaný dopad do vyučovací praxe účastníků. Reflexe a evaluace vzdělávacího programu z pohledu účastníků, generování nových námětů k rozvoji programu, závěrečné kolokvium, vytvoření absolventského networkingu pro další sdílení zkušeností.  Forma: PREZENČNÍ

  Datum:

  02. 11. 2022

  09. 11. 2022

  23. 11. 2022

  30. 11. 2022

  07. 12. 2022

  14. 12. 2022

  Čas: středy vždy od 14:00 do 17:00 hod.

  Místo: Zelená posluchárna (místnost č. 141), Celetná 20, Praha 1

  Lektorky: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.; Mgr. Radka High, Ph.D.; Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.


  Registrace: ZDE


  Účast v programu je zdarma.


  Začátek akce 2. listopadu 2022 v 14:00
  Konec akce 14. prosince 2022 v 17:00
  Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
  Organizátor CCŽV
  Email na organizátora kristyna.odchazelova@ruk.cuni.cz
  Webové stránky https://cczv.cuni.cz/CCZV-424.html
  Místo konání akce Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: