• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Informace o centru

  Centrum CŽV koordinuje činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání v rámci rektorátu a univerzity. Rovněž se podílí na uskutečňování vzdělávacích aktivit pro akademické pracovníky a ostatní zaměstnance univerzity a na uskutečňování programů celoživotního vzdělávání pro širokou odbornou a laickou veřejnost.


  Agenda centra:


  • programy celoživotního vzdělávání zaměřené na výkon povolání a zaměřené zájmově

  • mezinárodně uznávané kurzy

  • Juniorská univerzita

  • Univerzita třetího věku

  • organizace slavnostních zakončení programů U3V

  • propagace celoživotního vzdělávání

  • metodická a koncepční činnost

  • informační, poradenská a konzultační činnost

  • provádění analýz a šetření

  • spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů univerzity pro celoživotní vzdělávání  Sídlo:

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36  Praha 1

  E-mail: cczv@ruk.cuni.cz

  Web: www.cczv.cuni.cz 


  Poslední změna: 19. květen 2020 16:55 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: