• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Jak dále zlepšit své pedagogické dovednosti II. (navazující kurz pro pokročilé učitele)

  Anotace:

  Tento seminář navazuje na kurz “Jak dále zlepšit své pedagogické dovednosti (kurz pro pokročilé učitele)”, ve kterém se potkali učitelé napříč obory a sdíleli své zkušenosti s učením i otázky, které si nad učením kladou. Shromáždili jsme mnoho příkladů dobré praxe a inspirace, ze kterých si každý vybral to, co mu v danou chvíli dávalo největší smysl. V tomto navazujícím setkání se zaměříme na to, co se komu podařilo do výuky zapojit a jak se to osvědčilo. Určitě bude čas i na nové otázky, nebo na nové hledání odpovědí na otázky již dříve položené. Smyslem semináře je společně hledat, jak naší výuku zase o něco vylepšit.


  Kurz je uskutečňován v prezenční formě a je určen pro zkušené pedagogy s minimálně pětiletou pedagogickou praxí, kteří absolvovali předchozí běhy kurzu “Jak dále zlepšit své pedagogické dovednosti (kurz pro pokročilé učitele)”.  Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

  Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.  Forma: PREZENČNÍ

  Program již proběhl.


  Určeno pouze pro absolventy předchozích běhů kurzu “Jak dále zlepšit své pedagogické dovednosti (kurz pro pokročilé učitele)”!


  Účast v programu je zdarma.


  V případě dotazů se obracejte na:  Poslední změna: 8. březen 2023 16:23 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: