• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Didaktické minimum pro začínající učitele

  Anotace:

  Čeká vás výuka a chtěli byste si předem promyslet, jak se na ni co nejlépe po didaktické stránce připravit? Jak využít již existující zkušenosti a příklady dobré praxe? Nebo jste již začali vyučovat a chtěli byste svou výuku vylepšit a rozšířit si obzory? Chcete se dozvědět, jak své odborné znalosti a dovednosti v co nejefektivnější podobě předat svým studentům? Jak posílit své učitelské sebevědomí? Jak motivovat své studenty? Pokud si alespoň na jednu z těchto otázek odpovídáte ano, pak vás moc rád uvítám v tomto kurzu.


  Jeho cílem je nabídnout základní vhled do didaktiky, a to bez ohledu na obor, kterému se věnujete. Budeme se soustředit zejména na prakticky upotřebitelné informace, metody a aktivity, nebudeme probírat vzdělávací teorie. Naučíte se své hodiny lépe plánovat, vést a následně je reflektovat a studenty více a lépe zapojovat – a to ať vás čeká jednorázový seminář či celosemestrální kurz. Což ve výsledku oceníte nejen vy, ale právě i vaši studenti.


  Program je uskutečňován v prezenční formě a je určen pro studenty doktorského studia a začínající učitele.


  Termíny: vždy dva dny - první den (9:00 -18:00) a druhý den (9:00 - 13:00)

  Forma: prezenční  Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.


  Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (anglický jazyk a společenské vědy) a Právnickou fakultu UK a od roku 2009 se věnuje výuce didaktiky, zejména didaktiky práva. Na Právnické fakultě UK vede kurz základů didaktiky práva pro studenty magisterského i doktorského studia, v rámci programu Street Law vede praxe studentů na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu). Základy didaktiky práva vyučuje také na pedagogické fakultě. Zkušenosti s výukou, nastavováním kurzů i vedením studentům má z celé řady společenskovědních kurzů (např. Mediální příprava pro právníky, Sociologie pro právníky, Právo a film). Inspiraci, vedle odborné literatury, získává i od kolegů ze zahraničí, zejména Velké Británie a USA. Přes deset let působil také jako učitel společenských věd na pražském Gymnáziu Jana Keplera a pravidelně lektoruje kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.  Účast v programu není zpoplatněna.


  V případě zájmu o program se zapište: zde


  Poslední změna: 21. červen 2022 13:59 
  Sdílet na: