• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator

  Práce s výzkumnými daty

  Anotace

  Školení se bude věnovat práci s výzkumnými daty během výzkumného procesu a po jeho skončení. Během školení se seznámíte se základními principy správy výzkumných dat, jakým oblastem je třeba se při práci s daty věnovat, co to znamená, že jsou data FAIR, a také se dozvíte, co je to data management plán a jak jej vytvořit. Podrobněji se budeme věnovat bezpečnému nakládání s výzkumnými daty a ochraně osobních údajů. Dalším tématem bude sdílení výzkumných dat a krátce se podíváme také na podmínky poskytovatelů financí, které se k výzkumným datům vztahují. Na závěr školení představíme možnosti podpory na Univerzitě Karlově a bude prostor pro diskuzi.


  Program

  Správa výzkumných dat, lektor: Milan Janíček (60 minut)

  Bezpečné nakládání s výzkumnými daty, lektor: Jan Jindra (90 minut)

  Data management plan, lektorka: Dagmar Hanzlíková (30 minut)

  Sdílení výzkumných dat, lektorka: Dagmar Hanzlíková (60 minut)


  Medailonky


  Mgr. Dagmar Hanzlíková

  Vystudovala fonetiku a anglickou lingvistiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2019 pracuje v Centru pro podporu open science při Ústřední knihovně Univerzity Karlovy, kde se věnuje především problematice výzkumných dat, jejich správě a zpřístupňování, a také rozvoji podpory vědců při práci s výzkumnými daty. Kromě podpory vědeckých pracovníků při správě výzkumných dat se zajímá také o problematiku replikovatelnosti vědeckého výzkumu a s tím související zpřístupňování podkladových dat k výzkumným publikacím.


  Ing. Milan Janíček

  Milan Janíček vystudoval informatiku a znalostní inženýrství. Přes 10 let pracuje v oblasti akademických knihoven na různých pozicích souvisejících s jejich elektronickými službami (vyhledávání a přístup k elektronickým zdrojům, digitalizace a digitální knihovny). V posledních leteh se začal zabývat rolí knihoven ve správě vědeckých dat a podpoře open science.


  Mgr. Jan Jindra

  V roli pověřence pro ochranu osobních údajů působí na UK od roku 2018. Dlouhodobě se specializuje na problematiku zpracování, zabezpečení a uchování digitálních a analogových dokumentů a dat. Spolu s tím se věnuje souvisejícím tématům, jako digitalizace, elektronické podepisování či správa digitálních dokumentů v informačních systémech. Působil na různých vedoucích projektových pozicích v korporátní i veřejné sféře, v posledních letech pak na Univerzitě Karlově. V oblasti ochrany osobních údajů na UK se aktuálně věnuje především tématům souvisejícím se zpracováním osobních údajů v rámci distančního vzdělávání, a dále zabezpečení a dlouhodobému ukládání výzkumných dat.  Poslední změna: 5. květen 2022 11:33 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: