• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Podpora etického akademického chování/Promoting Ethical Academic Behavior

  Centrum celoživotního vzdělávání spolu s Ústřední knihovnou UK pořádá seminář na téma podpory etického akademického chování. Přednášející bude Deborah Novakova, vedoucí Centra akademických dovedností na CERGE-EI, která se dlouhodobě věnuje zvyšování povědomí o akademické integritě.


  Otázky týkající se porušování akademické integrity, především podvádění studentů a plagiátorství, se stávají předmětem stále více praktického výzkumu. Seminář “Podpora etického akademického chování“ se zaměřuje na praktické strategie, kterými mohou vyučující a instituce podpořit etické chování studentů, seminář se specificky zaměřuje na prostředí třídy a institucionální úroveň.


  Seminář je v pilotní fázi a zpětná vazba od účastníků po skončení semináře je vítaným přínosem pro další rozvoj.


  Seminář bude veden v anglickém jazyce.


  Datum: 3. 10. 2019

  Čas: 15.00 - 17.00 hod.

  Místnost: Malá aula

  Kontaktní osoba:


  Registrace zde.


  The Center for Lifelong Learning, together with the Central Library of Charles University, organizes a seminar on the topic of promoting ethical academic behavior. The lecturer will be Deborah Novakova, Head of the Academic Skills Center at CERGE-EI, who has long been dedicated to raising awareness of academic integrity.


  Promoting Ethical Academic Behavior


  Issues around violations of academic integrity, particularly student cheating and plagiarism, are becoming the focus of more and more practical research. The “Promoting Ethical Academic Behavior” seminar focuses on practical strategies professors and institutions can use to support ethical behavior. The seminar is specifically aimed at the classroom and institutional levels.


  The seminar is in the pilot stage and participant input after the event is welcomed as we continue to develop the work.


  The seminar will be held in English.


  The date: 3rd of October

  Time: 15.00 - 17.00 pm

  The room: Small auditorium

  Contact person:


  Registration in this link.


  Poslední změna: 9. září 2019 11:00 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám