• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Školení tvorby e-learningových materiálů


  Centrum pro podporu e-learningu Vás zve na další sérii školení, která je zaměřená na specifické oblasti e-learningu a volně navazuje na školení z předchozí série.


  Všechna školení se budou konat v počítačové učebně formou workshopu. Jelikož je možné se zúčastnit jen vybraných školení za série, je nutné se přihlásit na každou akci jednotlivě.


  Možnosti komunikace v Moodlu


  Datum: 16. 10.


  Čas: 14.30. – 16.30 hod.


  Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín


  Registrace: ZDE


  Na workshopu budou představeny nástroje Moodlu pro synchronní i asynchronní komunikaci učitele se studenty a získávání zpětné vazby o online kurzu.


  Představíme Vám zejména tyto moduly:


  • Oznámení a zprávy v Moodlu a jejich nastavení, posílání zpráv skupinám studentů

  • Quickmail – odesílání e-mailů prostřednictvím Moodlu

  • E-mail my teacher

  • Chat

  • Fórum

  • Anketa

  • Průzkum

  • Dotazník a dotazování

  Školení bude probíhat na PC formou workshopu.


  Rozvíjení spolupráce v Moodlu


  Datum:  23. 10.


  Čas: 14.30. – 16.30 hod.


  Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín


  Registrace: ZDE


  Tento workshop bude zaměřen na podporu spolupráce studentů. Nástroje rozvíjející spolupráci v Moodlu jsou zejména moduly Slovník, Databáze a Wiki. Účastníci budou seznámeni se specifiky těchto modulů a způsobem jejich efektivního využití ve výuce.


  Seznámíme Vás s těmito moduly:


  • Slovník, druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů

  • Databáze, nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi

  • Wiki, tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty

  Školení bude probíhat na PC formou workshopu.


  Známky a sledování aktivity studenta v Moodlu


  Datum: 30. 10.


  Čas: 14.30. – 16.30 hod.


  Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín


  Registrace: ZDE


  Cílem tohoto školení bude seznámit účastníky s možnostmi známkování v Moodlu a se sledováním aktivity a pokroku studentů v kurzu. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků.


  Zejména se budeme zabývat  těmito aspekty:


  • Celkový přehled známek

  • Kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky

  • Podmíněné plnění aktivit

  • Nastavení podmínek pro absolvování kurzu

  • Udílení odznaků za plnění aktivit a absolvování kurzu

  Školení bude probíhat na PC formou workshopu.


  Adobe Connect a Streamservery


  Datum: 7. 11.


  Čas: 14.30. – 16.30 hod.


  Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín


  Registrace: ZDE


  Školení bude zaměřené na praktické ukázky využití LMS Adobe Connect ve výuce. Naučíte se snadno a rychle nasdílet PowerPointovou prezentaci studentům. Také Vám představíme „Webinář“ jako nástroj pro setkávání studijních skupin v reálném čase. Založíte si svou konferenční místnost a zrealizujete vlastní webinář. Uvidíte jak snadné to je.


  Výuková videa se stávají neodmyslitelnou součástí elektronického vzdělávání. K jejich ukládání a přehrávání používáme tzv. Streamserver. V tomto kurzu se naučíte nahrávat videa na server, publikovat je a sdílet v kurzu Moodle.


  Školení bude probíhat na PC formou workshopu.


  Wikisystémy


  Datum: 14. 11.


  Čas: 14.30. – 16.30 hod.


  Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín


  Registrace: ZDE


  Základy práce s Wikisystémy.


  Cílem je seznámit účastníky školení jak s teorií wikisystémů, tak praktickou stránkou – vytváření obsahu v jejich rámci.


  Soustředíme se především na tyto aspekty:


  • Teorie wikisystémů, jejich charakteristiky a výhody

  • Představení Wikipedie jako nejznámějšího wikisystému

  • Základy práce s Wikipedií, hlavní pravidla (tzv. 5 pilířů)

  • Základy práce se zdroji na Wikipedii (v jakém případě je třeba uvádět zdroj a co je respektovaný zdroj)

  • Vytváření a editace hesel ve Wikipedii

  Školení bude probíhat na PC formou workshopu.  Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)
  Poslední změna: 9. září 2019 13:42 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám