• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Workshop - Dílna učitelské praxe


  V červnu akademického roku 2017/2018 se uskutečnil workshop s názvem Dílna učitelské praxe (DUP), který navázal na základní kurz rozvoje pedagogických dovedností pro akademické pracovníky Univerzity Karlovy. Jeho cílem bylo poskytnout prostor pro vzájemnou inspiraci a společnou diskusi k otázkám vysokoškolské výuky. Záměrem bylo též založit tradici společných setkávání a sdílení pedagogických zkušeností na UK a to i s mezinárodním přesahem. Účastníci se mohli zapojit buď jako aktivní vystupující s vlastním příkladem dobré praxe anebo jako pozorovatelé a diskutující.  Témata:


  • Jakými způsoby vedete studující k aktivnímu učení?

  • Jaké konkrétní typy úloh zadáváte a v jaké periodicitě?

  • Jakým způsobem poskytujete studentům zpětnou vazbu na tyto úkoly?

  • Které techniky dialogické výuky a vedení diskusí využíváte?

  • Jaká konkrétní opatření se vám osvědčila v oblasti organizace výuky?

  • Jaké druhy výukových materiálů mají k dispozici studující, jakým způsobem a kdy s nimi pracují?


  Více o workshopu zde.


  V případě dotazů kontaktujte Mgr. Pavlu Satrapovou


  Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.


  Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362  Poslední změna: 11. duben 2019 15:31 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám