• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Univerzita třetího věku

  Univerzita třetího věku (U3V) je specifickým programem celoživotního vzdělávání zájmově orientovaným. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v postproduktivním věku a mezigenerační učení. Cílem těchto programů je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Důvod ke studiu v tomto věku spočívá především v radosti ze vzdělávání a ve snaze udržet si duševní svěžest.


  Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventům programu U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení, jehož předání probíhá zpravidla v Karolinu. Výši úplaty stanovuje děkan fakulty, která uskutečňuje program U3V.


  Blíže programy U3V na univerzitě upravuje Opatření rektora č. 19/2019 Změna opatření rektora č. 39/2019 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.


  Přihlášky se podávají kontaktním osobám příslušných fakult. Termíny podání přihlášky se liší podle jednotlivých fakult. Více informací lze také nalézt v Katalogu programů U3V či v Evidenci programů CŽV.  Bližší informace o nabídce programů U3V jednotlivých fakult a dalších součástí:


  Katolická teologická fakulta

  Evangelická teologická fakulta

  Husitská teologická fakulta

  Právnická fakulta

  1. lékařská fakulta

  2. lékařská fakulta

  3. lékařská fakulta

  Lékařská fakulta v Plzni

  Lékařská fakulta v Hradci Králové

  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

  Filozofická fakulta

  Přírodovědecká fakulta

  Matematicko-fyzikální fakulta

  Pedagogická fakulta                

  Fakulta sociálních věd

  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Fakulta humanitních studií

  Ústřední knihovna - EDIS


  Poslední změna: 7. listopad 2019 13:16 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám