• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Navigator

  Přednášky Sarah Leupen  V září 2018 se uskutečnila přednáška na téma využití metakognitivních a reflexních postupů při výuce.

  Opět přednášela profesorka Sarah Leupen z University of Maryland, Baltimore County, USA, která je přední světovou lektorkou v oblasti učení (student-centered learning a team-based learning metod).


  Záznam celé přednášky můžete zhlédnout zde


  Anotace přednášky:

  The research in cognitive science now demonstrates the importance and value of metacognition and reflection in formal learning, and fortunately for us, our colleagues in education have developed and tested many specific techniques that we can use to teach our students how to effectively reflect on their learning and understanding. I’ll describe several techniques, applicable to a variety of disciplines, that you can apply right away in your classroom, ranging from simple to complex, and provide the evidence base for each. Using an example from my own classroom, I’ll demonstrate how encouraging students to take the observer role with regard to their own behavior and cognition may have additional benefits beyond the learning objectives of the course, to our objectives and hopes for them as humans. By choosing approaches that help out students become both more self-aware and self-regulating learners, we can achieve the deeper understandings that we, and many of our students, yearn for.


  Výzkum v kognitivní vědě v současné době demonstruje důležitost a význam meta-poznání a jeho odraz ve formálním učení. Kolegové v oblasti vzdělávání vyvinuli a vyzkoušeli mnoho speciálních postupů, které můžeme využít k tomu, abychom naučili naše studenty jak účinně uvažovat o svém učení a porozumění. Popíši několik postupů, které mohou být uplatněny v různých disciplínách. Tyto postupy můžete následně uplatnit ve své třídě či praxi. Pohybují se od jednoduchých až po složité a představují vědomostní základnu pro každého. Použitím příkladů z mé vlastní třídy ukážu, jak povzbuzovat studenty k tomu, aby se ujali role pozorovatele vlastního chování a poznání. To může přinášet další výhody přesahující rámec vyučovacích cílů kurzu. Výběrem vhodných přístupů, které mají pomoci studentům, aby si byli vědomi sebe sama a řídili si tak své studium, můžeme dosáhnout hlubšího porozumění, po kterém my a hodně našich studentů tolik toužíme.
  Poslední změna: 2. únor 2024 11:39 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: