• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Kontaktní osoby pro U3V na fakultách

  Kontaktní osoby U3V


  Seznam ke stažení zde.


  Katolická teologická fakulta

  Mgr. Zuzana Matisovská

  e-mail:

  tel.: 220 181 649, 606 087 088 nebo 220 181 383


  Evangelická teologická fakulta

  Mgr. Klára Maturová

  e-mail:

  tel.: 221 988 210


  Husitská teologická fakulta

  ThDr. Pavel Helan, Th.D.

  e-mail:

  tel.: 222 539 203


  Právnická fakulta

  Mgr. Jaroslav Prouza

  e-mail:

  tel.: 221 005 243


  1. lékařská fakulta

  Ing. Barbora Kasalová

  e-mail:

  tel.: 224 964 243


  2. lékařská fakulta

  Jitka Štulíková

  e-mail:

  tel.: 224 435 827


  3. lékařská fakulta

  program Vybrané kapitoly z filosofie a etiky

  Zuzana Filipi

  e-mail:

  tel.: 267 102 904


  program Zdravý životní styl člověka

  Marta Zezuláková

  e-mail:

  tel.: 267 102 623


  Lékařská fakulta v Plzni

  Vanda Stříbrná

  e-mail:

  tel.: 337 593 540


  Lékařská fakulta v Hradci Králové

  Petra Malá

  e-mail:

  tel.: 495 816 134


  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

  PharmDr. Petr Jílek, CSc.

  e-mail:

  tel.: 495 067 365


  Filozofická fakulta

  Anna Novotná

  e-mail:

  tel.: 221 619 811


  Přírodovědecká fakulta

  Bc. Veronika Fialová

  e-mail: nebo

  tel.: 221 951 067


  Matematicko-fyzikální fakulta

  Lucie Šimůnková

  e-mail.:

  tel.: 951 551 259


  Pedagogická fakulta

  Bc. Lucie Bubrín

  e-mail:

  tel.: 221 900 341


  Fakulta sociálních věd

  Mgr. Denisa Šmejkalová

  e-mail:

  tel.: 221 112 237


  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  PaedDr. Květa Prajerová, CSc.

  e-mail:

  tel.: 220 172 081


  Fakulta humanitních studií

  Mgr. Miroslava Havelková

  e-mail: nebo

  tel.: 251 080 390 nebo 603 830 869


  Ústřední knihovna UK - EDIS

  PhDr. Daniel Šárovec

  e-mail:

  tel.: 224 491 341  Poslední změna: 9. duben 2020 09:45 
  Sdílet na: