• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Distanční zkoušení

  Distanční zkoušení


  Metodika pro uskutečňování distančních kontrol studia si klade za cíl poskytnout všem akademickým i dalším pracovníkům přehled o možnostech distančních kontrol studia a základní metodické pokyny. Materiál vychází z návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (dále jen „zákon“) a z návrhu zvláštních pravidel studia na Univerzitě Karlově.


  Distanční zkoušení se řídí v zásadě stejnými pravidly jako prezenční, veškeré kroky jsou však uskutečňovány online (technickými prostředky pro vzdálenou komunikaci). Je proto nezbytné realizovat některá opatření pro zamezení možnému podvodnému jednání a disciplinárním přestupkům.


  Našim cílem je také ukázat příklady dobré praxe jak z českých, tak ze zahraničních vysokých škol. Některé fakulty již mají dobré zkušenosti s distanční formou přijímací zkoušky, která je umožněna v čl. 6 Řádu přijímacího řízení UK.


  Pokud máte další zkušenosti, které byste s námi chtěli sdílet, rady či otázky, prosím, kontaktujte nás na mailu
  Poslední změna: 15. duben 2020 15:03 
  Sdílet na: